Výstava

Sadnite si, prosím II.

KURÁTOR/KA VÝSTAVY:

Mohlo by vás zaujímať

Výstavu Sadnite si, prosím II. predlžujeme do 24.2.2024

Do 17 .storočia bola stolička symbolom spoločenského postavenia a ukážkou moci jej vlastníka. Po zmene spoločenských pomerov si začali majetnejší ľudia pri usporadúvaní zábav, ale aj trávení voľného času nárokovať väčšie pohodlie, s čím súvisel príchod módy nábytku pre každého. Vďaka častejšiemu zapájaniu sa žien do spoločenskej konverzácie vzniklo kreslo. Pohovky sa objavovali už na začiatku 18. storočia a v každej meštianskej či šľachtickej domácnosti mali nezastupiteľné miesto. Sedací nábytok tak plnil praktickú, ale aj estetickú funkciu, pretože práve rôznorodosť materiálov a technického prevedenia im dodávala množstvo možností.


Zámerom výstavy Sadnite si, prosím II. je priblížiť životnú úroveň a dobový vkus zariadenia novohradských vidieckych, meštianskych, ale aj šľachtických domácností v 19. a 20. storočí a zároveň predstaviť kolekciu kresiel, ktoré sa podarilo vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia a Banskobystrického samosprávneho kraja  zreštaurovať v rokoch 2017 a 2018.

Počas trvania výstavy budú prebiehať zaujímavé podujatia viažuce sa tematicky nielen k samotnej výstave, ale aj k predvianočnému obdobiu, pod názvom Zaži stredu v múzeu, ktoré sa budú konať každú stredu od 8.11. 2023 do 10.1.2024 so začiatkom od 16.30. Presný prehľad podujatí je možné nájsť na sociálnych sieťach NMG a na jej webovej stránke www.nmg.sk.

Výstava nadväzuje na výstavu pod rovnakým názvom z r. 2018, ktorá bola realizovaná s finančnou podporou Fondu na podporu umenia. Je koncipovaná do viacerých celkov, predstavuje jednotlivé typy sedacieho nábytku, ktoré plnili vo vidieckom prostredí hlavne praktickú funkciu,  prechod od čisto praktických stoličiek cez drevené kreslá, používané v meštianskych domácnostiach až po luxusné historizujúce pohovky a kreslá pochádzajúce z interiérov lučenských živnostníkov, remeselníkov či vyššej spoločnosti.


Dôraz je kladený na trojrozmerné predmety zo zbierkového fondu múzea a galérie, ktoré sú doplnené dobovými fotografiami, ako aj maľbami, ktoré priamo dokazujú prítomnosť a časté využívanie jednotlivých typov sedacieho nábytku v novohradskej spoločnosti.

Výstava je realizovaná s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja                  a   Fondu na podporu umenia.

Výstava Sadnite si, prosím II.

Termín výstavy: 26.10.2023 – 14.1.2024

Predĺženie výstavy do: 24.2.2024

Termín vernisáže: 26.10.2023 o 16.30

Miesto konania: Novohradské múzeum a galéria, Nám. Kubínyiho 38/3, Lučenec

Kurátor: Mgr. Michaela Škodová

hello world!
Zriaďovateľ

Partneri

Spolupracujeme

NOVOHRADSKÉ MÚZEUM A GALÉRIA
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
info@nmg.sk
Sekretariát
0474 332 502
Lektori
0474 332 397
OBSAHOVÁ ZODPOVEDNOSŤ
Novohradské múzeum a galéria
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
Zriadovateľ
Skip to content