Výstava

70 rokov ochrany Šomošky

KURÁTOR/KA VÝSTAVY:

Mohlo by vás zaujímať

Výstavu pripravila Správa CHKO Cerová vrchovina Rimavská Sobota v spolupráci s Novohradským múzeom a galériou. Predstavíme Vám jedinečné územie, ktoré prezentuje pozostatky búrlivej sopečnej činnosti z konca treťohôr a začiatku štvrtohôr s unikátnymi prírodnými hodnotami a hmatateľnými dôkazmi spätosti človeka s tunajšou krajinou od dávnej minulosti.

Výstava predstaví toto jedinečné územie prostredníctvom fotografického a textového materiálu, ale aj trojrozmerných zbierkových predmetov – preparátov rôznych druhov hmyzu, vtákov a cicavcov. K dispozícii budú ukážky hornín a možnosť započúvať sa do zvukového prejavu vtáctva lesov Šomošky. Výstava bude doplnená zostrihom tých najzaujímavejších záberov z fotopascí, možnosťou nahliadnúť na staré listiny a dokumenty z obdobia počas vzniku a vývoja ochrany rezervácie. Pre deti budú pripravené rôzne environmentálne interaktívne aktivity a súčasťou výstavy budú aj výtvarné práce základných umeleckých škôl z výtvarnej súťaže „Šomoška našimi očami“.

Dňa 26.2.1954 bola Šomoška vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu o rozlohe 7,9096 ha. Chránené územie sa rozprestiera približne 2,5 km od obce Šiatorská Bukovinka, v okrese Lučenec. Leží medzi dvomi mohutnými masívmi Cerovej vrchoviny – zo západu je to kupolovitý vrch Šiator (660 m n. m.), ktorý predstavuje pod povrchom stuhnuté andezitové teleso a z východu je to tabuľový vrch – náhorná plošina Mačacej, lávový pokrov pochádzajúci z bývalej sopky – Medveš (659 m n.m.).

Jedným z najzaujímavejších anorganických útvarov Cerovej vrchoviny je Kamenný vodopád. Ide o umelo odkrytú časť stuhnutej bazaltovej lávy, ktorá v týchto miestach stuhla do pravidelných 5 – 6 bokých stĺpcov. Vodopád má naozaj mierne ohnutú formu – akoby tiekol a patrí k európskym unikátom. Ďalším zaujímavým útvarom je Kamenné more, ktoré sa nachádza pod hradom Šomoška. Je vytvorené zo zvyškov rozlámaného stavebného kameňa, z ruín hradných múrov a z menšej časti aj zvetranými skalnými výstupmi bazaltu na hradnom vrchu.

Prevažná časť územia rezervácie je pokrytá lesmi. Osobitne je cenná staršia 100 – 150 ročná bučina na hradnom vrchu s ojedinelými dubmi. Popri Bukovinskom potoku sú zachovalé prirodzené brehové porasty jelší, miestami aj vŕb. Lesné ekosystémy dopĺňajú vzácne lesostepné, skalné a mokraďové biotopy.

Národnou prírodnou rezerváciou prechádza Náučný chodník Šomoška, ktorá sprevádza návštevníkov po najkrajších častiach tohto územia. Trasa končí na hrade Šomoška, ktorého história sa píše od 13. storočia. Bol postavený z nalámaných čadičových stĺpcov a je skutočnou raritou medzi hradnými ruinami na Slovensku.

70 rokov ochrany Šomošky

Termín výstavy: 10.05.2024 – 30.06.2024
Vernisáž: 
10.05.2024. o 16.00
Miesto: Novohradské múzeum a galéria, Nám. Kubínyiho 38/3, Lučenec
Organizátor: Správa CHKO Cerová vrchovina Rimavská Sobota  a Novohradské múzeum a galéria, kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja

hello world!
Zriaďovateľ

Partneri

Spolupracujeme

NOVOHRADSKÉ MÚZEUM A GALÉRIA
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
info@nmg.sk
Sekretariát
0474 332 502
Lektori
0474 332 397
OBSAHOVÁ ZODPOVEDNOSŤ
Novohradské múzeum a galéria
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
Zriadovateľ
Skip to content