Výstava

34. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo 2022

KURÁTOR/KA VÝSTAVY:

Mohlo by vás zaujímať

Výstava 34. Medzinárodného keramického sympózia Lučenec - Kalinovo predstavuje výsledky tvorivého pobytu aktuálneho ročníka. Štyria umelci z dvoch susedných štátov -  Lucia Fabiánová, Jerguš Gálik, Simona Janišová zo Slovenska a Jana Krejzová z Čiech opäť tri týždne pracovali v areáli závodu Žiaromat v Kalinove. Počas pobytu aj tento rok museli čeliť určitým výkyvom počasia, akým bola mimoriadna horúčava alebo prudké dažďové prehánky, ktoré pri práci na voľnom vzduchu vždy svojim spôsobom do práce umelcov zasahujú.

Vo všeobecnosti v prácach vzniknutých na sympóziu je možné zachytiť archetypálne prvky sochárstva a keramiky, akým sú socha či busta, nádoba, architektúra, rastlinné prvky, ornamenty, ktoré vždy poslúžia ako východiská pre umelcov, ktorí ich posúvajú do iných, nových a svojsky prepísaných podôb. Všetci štyria umelci tohto ročníka sa ujali aj formátovo veľkolepejších projektov, čo vlastne vychádza aj z možnosti priestorovej kapacity monumentálnych priemyselných pecí.

Lucia Fabiánová (SK) – vyštudovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, ateliér keramiky u I. Vidrovej. Je viacnásobnou účastníčkou sympózia, ktorá sa na parkete tohto podujatia pohybuje už takmer ako doma. Svoje skúsenosti s tunajšou šamotovou hlinou presadzuje vždy v nových umeleckých projektoch. Hlavnou myšlienkou jej najnovších prác – sôch, nádob a záhradných plastík je voda - živel, ktorý je mimoriadne dôležitý pre človeka a živočíchov a ktorého absencia nám najviac hrozí.

Jerguš Gálik (SK) – je predstaviteľom mladej generácie keramikov na Slovensku. Keramiku študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe. V tvorbe na sympóziu vychádzal z troch základných archetypov (busta, architektúra a nádoba/váza). Pri ich spracovávaní jeho základným východiskom bola myšlienka pochopiť ich podstatu a vnímať a podávať tieto základné fundamenty umenia cez nový, jedinečný pohľad umelca.

Simona Janišová (SK) – študovala tiež na Vysokej škole výtvarného umenia v Bratislave. Vo svojej tvorbe sa programovo venuje v prepájaní dvoch archetypálnych prvkov sochy a nádoby, ku ktorým na sympóziu priraďuje živel ohňa. Oheň sa prejavuje v jej dielach nielen symbolicky, ale aj vo vizuálnom prevedení (tvary plameňa). Na sympóziu sa ujala stelesnenia týchto troch princípov aj prostredníctvom veľkoformátovej sochy so symbolickým odkazom.

Jana Krejzová (CZ) – česká keramička, ktorá sa okrem keramiky venuje aj arteterapii a joge. Ako to píše vo svojej ars-poetike, všetky tieto činnosti sa v jej živote organicky prelínajú a dopĺňajú. Aj v dielach vytvorených na sympóziu sa prejavuje organickosť, spojitosť s prírodou a prirodzenosťou. Jej plastiky – sčasti tiež akoby nádoby zachytávajú premenlivosť medzi živým a neživým svetom, objekty a použité ornamenty nadobúdajú živočíšny či rastlinný charakter a vyjadrujú prúdenie životnej energie.

Tlačovú správu vypracovala: Andrea Németh Bozó

Podujatie finančne podporuje Banskobystrický samosprávny kraj.

Termín výstavy: 11. 08. 2022 – 15. 10. 2022
Vernisáž:
2022. 08. 11. o 16.00
Miesto: Novohradské múzeum a galéria, Nám. Kubínyiho 38/3, Lučenec
Kurátor: Andrea Németh Bozó
Hudobný program na vernisáži: Richard Jambrich (študent Vysokej školy muzických umení v Bratislave)
Termín tvorivého pobytu: 18. 07. 2022 – 11. 08. 2022
Miesto tvorivého pobytu:
Žiaromat a.s. Kalinovo
Organizátori podujatia: Novohradské múzeum a galéria, SVU – Združenie keramikov Slovenska,  Žiaromat a.s. Kalinovo
Partneri: Obec Kalinovo, Mesto Lučenec
Účastníci:
Lucia Fabiánová (SK), Jerguš Gálik (SK), Simona Janišová (SK), Jana Krejzová (ČR)

hello world!
Zriaďovateľ

Partneri

Spolupracujeme

NOVOHRADSKÉ MÚZEUM A GALÉRIA
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
info@nmg.sk
Sekretariát
0474 332 502
Lektori
0474 332 397
OBSAHOVÁ ZODPOVEDNOSŤ
Novohradské múzeum a galéria
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
Zriadovateľ
Skip to content