Katalóg: Ľudová hrnčina z Novohradu

Depozitáre Novohradského múzea galérie (NMG) v Lučenci ukrývajú viac ako 600 kusov predmetov, ktoré tvoria zbierkový súbor ľudovej keramiky. Jedná sa prevažne o novohradskú produkciu, v menšej miere sú zastúpené výrobky gemerskej proveniencie, čo je vzhľadom na susedné geografické položenie oboch regiónov, blízkosť trhových a jarmočných miest a používanie takto získaných predmetov v domácnosti pochopiteľné. Závažným faktom je, že do 80. rokov 20. storočia v NMG chýbal odborný pracovník – etnológ a zbierkové predmety súvisiace s ľudovým hrnčiarstvom boli nakupované vo veľkom od vykupovačov, čo pripravilo múzeum o možnosť získať informácie o ich presnom pôvode už pri akvizícii. Od 80. rokov 20. storočia sa začal fond ľudovej hrnčiny systematicky a odborne spracovávať.

Zámerom projektu Ľudová hrnčina z Novohradu bolo spracovať a vydať súborný katalóg ľudovej hrnčiny zo zbierok Novohradského múzea a galérie, naším cieľom bolo dať do povedomia verejnosti význam keramiky na území Novohradu s užším zameraním na ľudovú hrnčinu z obdobia 19.-20.storočia.

Publikácia predstavuje slovom aj obrazom jednotlivé výrobky novohradských hrnčiarov, ktoré sa nachádzajú v zbierkovom fonde NMG. Prvá časť publikácie obsahuje texty o histórii, produkcii, sociálnom živote a pracovných postupoch pri celom výrobnom procese hrnčiarov, ďalej nasleduje obrazová časť katalógu, zachytávajúca jednotlivé zbierkové predmety v počte 118 ks. V závere knihy sú uvedené bližšie údaje ku každému predmetu v podobe katalogizačných záznamov. Publikácia je zároveň prvou publikáciou z edície, venovanej zbierkovému fondu NMG. Momentálne pracovníci NMG pracujú na ďalšom katalógu, tentokrát bude venovaný sklu zo zbierok NMG vyrobenému v Katarínskej Hute.

Početnosť hrnčiarskych stredísk v rámci regiónu Novohrad bola v minulosti značná. V súčasnosti v Novohrade nepracuje ani jeden výrobca tradičnej novohradskej hrnčiny. Medzi posledných patril Ján Hajtol z Divína, ktorý na hrnčiarskom kruhu pracoval do 80. rokov 20. storočia, kedy vyrábal hlavne dekoratívne predmety, jeho výrobky v poslednom štádiu tvorby napodobňovali kameninu alebo sklársku produkciu. Jozef Najpauer a Jozef Pivka z Haliče pracovali do 60. rokov a boli poslednými informátormi z radov výrobcov. Práve preto sme venovali v textovej časti viac pozornosti najvýznamnejšej hrnčiarskej lokalite regiónu Novohrad, a to obci Halič. Jej produkcia ďaleko presiahla regionálny rámec aj vďaka tomu, že obec bola súčasťou feudálneho sídla, ale aj vďaka priamemu obchodovaniu s blízkymi trhovými strediskami. Prostredníctvom vykupovačov hrnčiny malo kontakty so vzdialenými centrami v celom Rakúsko – Uhorsku.

Hlavným partnerom projektu Ľudová hrnčina z Novohradu je Fond na podporu umenia.

Autorka: Michaela Škodová

hello world!
Zriaďovateľ

Partneri

Spolupracujeme

NOVOHRADSKÉ MÚZEUM A GALÉRIA
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
info@nmg.sk
Sekretariát
0474 332 502
Lektori
0474 332 397
OBSAHOVÁ ZODPOVEDNOSŤ
Novohradské múzeum a galéria
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
Zriadovateľ
Skip to content