INÉ
PROJEKTY
PROJEKTY
hello world!

Búrame bariéry

"Vďaka projektu "Búrame bariéry" prispôsobujeme naše priestory pre zdravotne znevýhodnené skupiny - primárne pre slabozrakých a nevidiacich, aby bola prehliadka našej stálej expozície pre nich príjemnejšia a plnohodnotnejšie. Zároveň veríme, že realizáciou projektu prispejeme k pochopeniu-ako vnímajú svet ľudia s hendikepom. S Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenka, základná organizácia v Lučenci, spolupracujeme dlhodobo a pri projekte "Búrame bariéry" boli, sú, naším aktívnym partnerom, ktorý nám pomohol pri navrhovaní riešení a zameraní pozornosti na možné problémy, bariéry. V NMG sme radi, že môžeme skvalitniť naše služby a sprístupniť kultúrne dedičstvo širšiemu spektru obyvateľstva."

Realizácia projektu bola možná vďaka poskytnutej podpore z rozpočtu kapitoly Ministerstva kultúry SR a s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

hello world!
Zriaďovateľ

Partneri

Spolupracujeme

NOVOHRADSKÉ MÚZEUM A GALÉRIA
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
info@nmg.sk
Sekretariát
0474 332 502
Lektori
0474 332 397
OBSAHOVÁ ZODPOVEDNOSŤ
Novohradské múzeum a galéria
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
Zriadovateľ
Skip to content