Výstava Sadnite si, prosím II.: ponuka pre školy

Mohlo by vás zaujímať

Zámerom výstavy Sadnite si, prosím II. je priblížiť životnú úroveň a dobový vkus zariadenia novohradských vidieckych, meštianskych, ale aj šľachtických domácností v 19. a 20. storočí a zároveň predstaviť kolekciu kresiel, ktoré sa podarilo vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia a Banskobystrického samosprávneho kraja  zreštaurovať v rokoch 2017 a 2018.

Ponuka pre školy december 2023

  • Animačný program/kurátorský výklad
  • Kyjatické hračky s Ladislavom Hedvigim
  • Advent a Vianoce v Novohrade
  • Ozdoby s textilu s Jankou Slávikovo

Ponukový list na stiahnutie

Kontakt: skodova@nmg.sk

Animačný program/ kurátorský výklad

Dátum: 11.-13.2023, 18.12.-22.12.2023 dopoludnia alebo popoludní počas ŠKD, trvanie cca 60 minút

Cieľové skupiny: 3.-5. ročník ZŠ, max. 25 detí na jednu skupinu

Vstupné: 2,-€/žiak (kurátorský výklad k výstave / animačný program)

Lektor: Mgr. Michaela Škodová

Program je prepojený s výkonovým a obsahovým štandardom ŠVP pre I. a II. stupeň, a to v rámci p redmetov Vlastiveda a Dejepis. Cieľom vzdelávacieho programuje ukázať žiakom, ako pracovať s historickým časom a historickým priestorom (rozlišovať miestny, regionálny, národný a globálny priestor), rozvíjať schopnosť rozpoznať podmienenosť medzi historickým priestorom a spôsobom života a obživy človeka, spoločnosti, skúmať konanie ľudí v daných podmienkach a vysvetľovať ho, rozvíjať komunikačné schopnosti žiakov, rozvíjať vedomosti, zručnosti a návyky žiakov, formovať ich postoje, estetický vkus a cibriť ich jazykový cit, naučiť ich kriticky myslieť, kultivovane diskutovať a akceptovať názory iných. To všetko na tému historický nábytok, vývoja jeho foriem, výzdoby a využitia.


Kyjatické hračky s Ladislavom Hedvigim

Dátum: 19.,20. alebo 21.12.2023 dopoludnia, trvanie cca 90 minút

Cieľové skupiny: žiaci 3.-9.ročníka ZŠ, max. jedna trieda na jednu skupinu a čas

Vstupné: 2,-€/žiak (prehliadka výstavy /tvorivé dielne)

Lektor: Ladislav Hedvigi

Najoriginálnejšou súčasťou kyjatickej hračky je výzdoba. Do povrchu namoreného výrobku sa vzor vyrýva kružidlom, ktoré je ukončené rydlom. To odstraňuje moridlo a odkrýva prirodzenú svetlú farbu dreva. Základom ornamentu sú geometrické tvary (čiary, závitnice, kružnice, poloblúky), ktoré sa navzájom kombinujú a vytvárajú rôzne dekoratívne zostavy, tzv. kružbovú výzdobu. Kyjatické hračky boli v r.2022 zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Výroba kyjatických hračiek je stále živá v pôvodnej oblasti výroby, ale aj mimo nej. V súčasnosti sa jej venuje okrem iných aj Ladislav Hedvigi z Rimavských Zalužian. Deti zoznámi so stručnou históriou výroby kyjatických hračiek, vyskúšajú si prácu s dlátkami, nožíkmi, či pílkou, naučíte sa techniky opracovania dreva, rytia ornamentu a jeho povrchovej úpravy.


Ozdoby z textilu

Dátum: 11.,18. alebo 19.12.2023 dopoludnia, trvanie cca 60 minút

Cieľové skupiny: žiaci 3.-9.ročníka ZŠ, max. jedna trieda na jednu skupinu a čas

Vstupné: 2,-€/žiak (prehliadka výstavy /tvorivé dielne)

Lektor: Janka Sláviková

Blíži sa čas Vianoc a deti môžu využiť svoju fantáziu aj pri výrobe vlastných vianočných ozdôb z textilu pod vedením príjemnej a skúsenej Janky Slávikovej, držiteľke regionálnej značky Produkt Novohrad. Pri výrobe ozdôb budeme recyklovať starý textil a vdýchneme mu nový život.


Advent a Vianoce v Novohrade

Dátum: 11.-13.2023, 18.12.-22.12.2023 dopoludnia alebo popoludní počas ŠKD, trvanie cca 60 minút

Cieľové skupiny: 1.-9. ročník ZŠ

Vstupné: 2,-€/žiak (návšteva výstavy + prednáška)

Lektor: Mgr. Michaela Škodová

Etnologička múzea vám porozpráva, čo je advent a čo k nemu neodmysliteľne patrí, ako ľudia trávili dlhé zimné večery, aké zvyky a povery k tomuto obdobiu patria a ako vyzerali vianočné sviatky v prostredí tradičnej rodiny v 19. a 20.storočí.


Výstava Sadnite si, prosím II.

Do 17 .storočia bola stolička symbolom spoločenského postavenia a ukážkou moci jej vlastníka. Po zmene spoločenských pomerov si začali majetnejší ľudia pri usporadúvaní zábav, ale aj trávení voľného času nárokovať väčšie pohodlie, s čím súvisel príchod módy nábytku pre každého. Vďaka častejšiemu zapájaniu sa žien do spoločenskej konverzácie vzniklo kreslo. Pohovky sa objavovali už na začiatku 18. storočia a v každej meštianskej či šľachtickej domácnosti mali nezastupiteľné miesto. Sedací nábytok tak plnil praktickú, ale aj estetickú funkciu, pretože práve rôznorodosť materiálov a technického prevedenia im dodávala množstvo možností.

Termín výstavy: 26.10.2023 – 14.1.2024

Miesto konania: Novohradské múzeum a galéria, Nám. Kubínyiho 38/3, Lučenec

Výstava je realizovaná s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja a   Fondu na podporu umenia.

Kurátor: Mgr. Michaela Škodová


hello world!
Zriaďovateľ

Partneri

Spolupracujeme

NOVOHRADSKÉ MÚZEUM A GALÉRIA
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
info@nmg.sk
Sekretariát
0474 332 502
Lektori
0474 332 397
OBSAHOVÁ ZODPOVEDNOSŤ
Novohradské múzeum a galéria
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
Zriadovateľ
Skip to content