Vesmír – svety známe a neznáme; UFO a obrazce v obilí – vesmírne umenie na fotografiách

Mohlo by vás zaujímať

Prednáška ufológa Miroslava Karlíka (predseda UFO-klubu Trnava). Priaznivcom záhad z vesmíru predstaví tému neidentifikovateľných javov na oblohe či o kruhoch v obilí na Slovensku ale aj u nás v Novohrade. Na besede o fenoménoch UFO a obrazcov v obilí vám pán Miroslav Karlík, predstaví najzaujímavejšie hlásenia a fotografie z pozorovaní na Slovensku.

Termín konania: 07.12.2022 17:00
Miesto: Novohradské múzeum a galéria, Nám. Kubínyiho 38/3, Lučenec
Vstup do NMG podľa aktuálne platných opatrení.
Vstupné: 3 €

hello world!
Zriaďovateľ

Partneri

Spolupracujeme

NOVOHRADSKÉ MÚZEUM A GALÉRIA
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
info@nmg.sk
Sekretariát
0474 332 502
Lektori
0474 332 397
OBSAHOVÁ ZODPOVEDNOSŤ
Novohradské múzeum a galéria
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
Zriadovateľ
Skip to content