Vernisáž: 35. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo 2023

Mohlo by vás zaujímať

Dňa 10. júla 2023 sa tvorivým pobytom piatich umelcov z troch susediacich krajín začal 35. ročník Medzinárodného keramického sympózia Lučenec-Kalinovo 2023. Výsledky ich tvorivej práce počas tvorivého pobytu prezentujeme na výstave v priestoroch Novohradského múzea a galérie.

Účastníci 35. ročníka zastupujú rôzne generácie umelcov reprezentujúcich rozličné prístupy v spracovávaní vizuálnych vnemov a v používaní keramiky ako umeleckého média. Tu vytvorené diela teda preukazujú značnú rôznorodosť. Zastúpené sú keramické objekty, skladačky, sochy vytvorené asamblážou (použitím viacerých materiálov a predmetov), ale aj inštalácie. Tak ako vždy, aj teraz je ich neoddeliteľnou zložkou génius loci kalinovského závodu a jeho prostredia.

Slovenská keramička Anna Horváthová patrí medzi zakladateľov keramického sympózia a zastupuje tiež generáciu zakladateľov umeleckej keramiky na Slovensku. V jej tvorbe sú najvýraznejšie keramické objekty, v ktorých vytvára zaujímavé vnútorné priestory. Tu vytvorené objekty sú chápané ako pocty k rôznym osobnostiam v autorkinom živote.

Ivica Markovičová, tiež zo Slovenska, zastupuje strednú generáciu keramikov. Vo svojich dielach sa sústreďuje hlavne na človeka ako na fyzickú, ale aj cítiacu bytosť. Vytvára inštalácie, v ktorých spracováva ľudské telo, ktoré počas života podlieha vnútorným aj vonkajším vplyvom, ako aj deštrukčným procesom.

Viktória Maróti z Maďarska je predstaviteľkou mladšej generácie umelcov, sympózia sa zúčastňuje poprvýkrát. Na tvorivý pobyt prišla so snahou rozšíriť si svoje vedomosti a skúsenosti s tunajším materiálom, novohradským šamotom. Uplatňuje pritom techniku, ktorú si sama vyvinula – do hliny namočenou vlnou vytvára akýmsi spôsobom zapletania rôzne tvary, z ktorých sa rodia 3D objekty či ploché závesné reliéfy. Jedná sa o abstraktné umenie, prostredníctvom ktorého autorka vyjadruje vlastné vnútorné obrazy a vnemy.

Keramička Petra Šťastná z Českej republiky sa vrátila na sympózium po pätnástich rokoch. Podľa jej rozprávania je celý jej tvorivý pobyt poznačený zaujímavými náhodami a spontánnosťou. Hlavnou inšpiráciou sú pre ňu predmety, kúsky alebo zvyšky predmetov z rozličného materiálu (staré kusy drevených náradí, železné, porcelánové, sklenené prvky), ktoré nachádza v areáli závodu. Z hliny vytvára minimalistickým spôsobom drobné plastiky, ktoré potom pospája s nájdenými predmetmi – takto vznikajú plastiky s osobitnými príbehmi.

Adam Turzo je mladý slovenský umelec pôsobiaci v Českej republike. Ako multimediálny umelec prináša do sympózia iný pohľad na keramiku. Jeho obľúbeným materiálom je sklo, ktoré sa často objavuje aj v jeho dielach. Vytvára inštalácie s použitím rôznych materiálov, ktoré poukazujú aj na také oblasti ľudského života, ktoré boli, resp. sú istým spôsobom vylúčené z umenia a ktorým začal venovať pozornosť už psychoanalytik Sigmund Freud (napr. vnímanie tráviacich procesov človeka a súvis výživy a vylučovania).

35. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo 2023
Termín výstavy: 08. 08. 2023 – 24. 9. 2023
Vernisáž: 08. 08. 2023. o 16.30
Miesto: Novohradské múzeum a galéria, Nám. Kubínyiho 38/3, Lučenec
Kurátor: Andrea Németh Bozó

Hudobný program na vernisáži: Péter Bakó – hra na akustickej gitare

Organizátori podujatia: Novohradské múzeum a galéria, SVU – Združenie keramikov Slovenska, Žiaromat a.s. Kalinovo


Partneri: Obec Kalinovo, Mesto Lučenec
Účastníci: Anna Horváthová (SK), Ivica Markovičová (SK), Viktória Maróti (HU), Petra Šťastná (CZ), Adam Turzo (SK - CZ)
Termín tvorivého pobytu: 10. 7. – 8. 8. 2023
Miesto tvorivého pobytu: Žiaromat a.s. Kalinovo

Podujatie realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

hello world!
Zriaďovateľ

Partneri

Spolupracujeme

NOVOHRADSKÉ MÚZEUM A GALÉRIA
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
info@nmg.sk
Sekretariát
0474 332 502
Lektori
0474 332 397
OBSAHOVÁ ZODPOVEDNOSŤ
Novohradské múzeum a galéria
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
Zriadovateľ
Skip to content