Sysle a ich ochrana - Ing. Ervín Hapl

Mohlo by vás zaujímať

Dňa 27.4.2023 o 16.00 sa v priestoroch Novohradského múzea a galérie uskutoční prednáška  Ing. Ervína Hapla z o.z. Živá planina  o živote a praktickej ochrane sysľov pasienkových, čo ich ohrozuje a čo sa v súčasnosti robí pre ich ochranu. Ale aj možnostiach vytvoriť sysľovisko na území Novohradu.

Ing. Ervín Hapl je zoológ a ochranár, venuje sa ochrane prírody, biodiverzity a  sysľov. Bol pri založení  sysľoviska Biele vody pri Muráni a patrí k najlepším znalcom života sysľov.

Syseľ pasienkový je v súčasnosti na Slovensku zaradený do kategórie ohrozených druhov a vyžaduje si zásadné ochranárske opatrenia. Ochrane sysľa pasienkového sa v súčasnosti na Slovensku venuje niekoľko organizácií. Jednou z nich je aj občianske združenie Živá planina.
O. z. Živá planina je občianske združenie zamerané na ochranu biologickej rozmanitosti a environmentálnu osvetu. Združenie vzniklo v roku 2000, jeho činnosť bola spočiatku zameraná na región Národného parku Muránska planina. Neskôr sa aktivity rozšírili na územie Slovenska a okolitých štátov. Zabezpečuje praktickú ochranu ohrozených druhov a biotopov, vzdeláva a vychováva k zodpovednému vzťahu k životnému prostrediu, popularizuje ochranu prírody, realizuje výskumy prírodných zložiek a ľudských aktivít, ktoré na ne vplývajú, zapája do svojich akcií občanov miestnych komunít. Pri svojich aktivitách prikladá veľkú váhu spolupráci s odbornými organizáciami, samosprávami, podnikateľskými subjektmi, správcami pozemkov a s inými mimovládnymi organizáciami.

hello world!
Zriaďovateľ

Partneri

Spolupracujeme

NOVOHRADSKÉ MÚZEUM A GALÉRIA
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
info@nmg.sk
Sekretariát
0474 332 502
Lektori
0474 332 397
OBSAHOVÁ ZODPOVEDNOSŤ
Novohradské múzeum a galéria
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
Zriadovateľ
Skip to content