Svetový deň cestovného ruchu – Po krehkých stopách Novohradu

Mohlo by vás zaujímať

Termín: 27. 9. 2023

Cieľom podujatia je pripraviť zážitkový produkt v spolupráci s OOCR Novohrad, ktorý napomôže propagácii a rozšíreniu záujmu o cestovný ruch v rámci regiónu Novohrad, a to po stránke historickej aj prírodnej. Podujatie prepojí historické spoznávanie územia a zbierkový fond NMG s obcami a mestami v Novohrade.

Podujatie nadväzuje na aktivity Novohradského múzea a galérie v spolupráci s OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie z roku 2021, kedy boli stredobodom pozornosti výtvarné umenie a 2022, kedy bolo podujatie zamerané na duchovnú kultúru v podobe poverových bytostí. V aktuálnom ročníku sa budeme venovať sklárskej tradícii a histórii na území Novohradu, ktorý na prelome 19. a 20. storočia predstavoval oblasť s najväčšou koncentráciou sklární v rámci dnešného územia Slovenska. Vo vybraných obciach so sklárskou históriou budú v priebehu septembra umiestnené informačno-propagačné tabule (Poltár, Zlatno, Málinec, Katarínska Huta a Utekáč), ktoré stručne približujú históriu danej sklárne a fotografie jej populárnych výrobkov. Na každom z týchto bodov bude uvedené jedno heslo – kto si tieto heslá zapamätá a povie ich počas trvania svetového dňa cestovného ruchu pri vstupe do múzea získa darček. V priebehu celého dňa budú v priestoroch NMG prebiehať rozličné aktivity venované sklárskej tematike.

Program:

10:00 – 18:00 možnosť prísť si pre darčeky a prezrieť si pop-up výstavu „Zlatá Zuzana a Novohradské sklárstvo“ v rámci výstavného priestoru chodba

10:00 – 18:00 megaomaľovánky, skicovanie a hra „Lovci detailov“ pre rodiny s deťmi

10:30 – 18:00  prezentovanie aktivít OOCR Novohrad – Podpoľanie a sprístupnenie brožúrky novohradských sklární

14:00 - 17:00 tvorivé dielne – maľovanie a gravírovanie skla pre širokú verejnosť

Všetci návštevníci počas tohto dňa (27.9.2023) budú mať uplatnenú 50 % zľavu zo vstupného.

Usporiadateľ: Novohradské múzeum a galéria

Miesto konania: Novohradské múzeum a galéria,  Nám. Kubínyiho 38/3, Lučenec

Podujatie realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

S finančnou podporou Ministerstva dopravy SR. 

Zobraziť menej

hello world!
Zriaďovateľ

Partneri

Spolupracujeme

NOVOHRADSKÉ MÚZEUM A GALÉRIA
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
info@nmg.sk
Sekretariát
0474 332 502
Lektori
0474 332 397
OBSAHOVÁ ZODPOVEDNOSŤ
Novohradské múzeum a galéria
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
Zriadovateľ
Skip to content