SDCR pre školy – Po krehkých stopách Novohradu

Mohlo by vás zaujímať

Termín: 27. 9. 2023

Prírodné hodnoty Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina

Prednáška 27. 9. 2023, o 9:30, alebo 10:00 (na čase sa dá dohodnúť)
Prednáša Ing. Želmíra Ružičková


Opis: Chránená krajinná oblasť Cerová vrchovina je výnimočné územie, ktorej charakter vdýchli dávno vyhasnuté sopky. Nachádzajú sa tu jedinečné prírodné geologické útvary, chránené druhy rastlín a živočíchov, rozmanité lesné, lúčne a mokraďové ekosystémy. Porozprávame sa o tých najzaujímavejších lokalitách v Cerovej vrchovine.
Trvanie do 40 min. Pre II. stupeň, alebo SŠ.

Kontakt: info@nmg.sk 047/43 32 397

Prezentácia: Činnosti OOCR za rok 2023 a regionálny kvíz


Opis: Regionálny kvíz o Novohrade a Podpoľaní - 5 otázok z Novohradu a 5 z Podpoľania, forma obrázkov a žiaci môžu hádať lokalitu, plus doplňujúce otázky
Trvanie: 25-30 min.

Kontakt: info@nmg.sk 047/43 32 397

O Svetovom dni cestovného ruchu v NMG: Podujatie prepojí historické spoznávanie územia a zbierkový fond NMG s obcami a mestami v Novohrade.

V aktuálnom ročníku sa budeme venovať sklárskej tradícii a histórii na území Novohradu, ktorý na prelome 19. a 20. storočia predstavoval oblasť s najväčšou koncentráciou sklární v rámci dnešného územia Slovenska. Vo vybraných obciach so sklárskou históriou budú v priebehu septembra umiestnené informačno-propagačné tabule (Poltár, Zlatno, Málinec, Katarínska Huta a Utekáč), ktoré stručne približujú históriu danej sklárne a fotografie jej populárnych výrobkov. Na každom z týchto bodov bude uvedené jedno heslo – kto si tieto heslá zapamätá a povie ich počas trvania svetového dňa cestovného ruchu pri vstupe do múzea získa darček. V priebehu celého dňa budú v priestoroch NMG prebiehať rozličné aktivity venované sklárskej tematike.

Usporiadateľ: Novohradské múzeum a galéria

Miesto konania: Novohradské múzeum a galéria,  Nám. Kubínyiho 38/3, Lučenec

Podujatie realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

hello world!
Zriaďovateľ

Partneri

Spolupracujeme

NOVOHRADSKÉ MÚZEUM A GALÉRIA
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
info@nmg.sk
Sekretariát
0474 332 502
Lektori
0474 332 397
OBSAHOVÁ ZODPOVEDNOSŤ
Novohradské múzeum a galéria
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
Zriadovateľ
Skip to content