Prezentácia publikácie Novohradská paličkovaná čipka

Mohlo by vás zaujímať

Projekt Novohradská paličkovaná čipka vznikol v roku 2022 a nadväzuje na projekt Znovuoživenie novohradskej paličkovanej čipky z r. 2019. Tieto projekty vznikli z potreby oživiť záujem o novohradskú paličkovanú čipku, ktorá je z technického hľadiska jednou z najnáročnejších paličkovaných čipiek na území Slovenska a ktorá od 50.rokov 20.storočia až do roku 2018 nemala aktívnych pokračovateľov. Aj z dôvodu čoraz väčšieho záujmu samotných čipkárok vznikol nápad zostaviť prvé vydanie publikácie, ktorá obsahovala 15 prekreslených motívov. Inšpiráciou pre nás boli publikácie, ktoré už vznikli o hontianskej paličkovanej čipke. Na spoluprácu sme prizvali čipkárku Ivetu Žlnkovú, ktorá pripravila technické nákresy vybraných paličkovaných čipiek zo zbierok Novohradského múzea a galérie,  Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici a Múzea ľudovej umeleckej výroby v Stupave, editorom publikácií je PhDr. Juraj Zajonc, CSc.

Druhé vydanie publikácie obsahuje 29 vzorov paličkovaných čipiek. Jedná sa väčšinou o čipky všité do opleciek, spodných sukní, rubášov, ale aj do kútnych plachiet.         

Príznačným pre oblasť Novohradu bolo pletenie po holom vankúši, avšak ako pomôcka v začiatkoch môže poslúžiť čipkárkam práve táto publikácia a technické nákresy v nej. Veríme, že okrem čipkárok v regióne Novohrad siahnu po tejto publikácii aj čipkárky z ostatných kútov Slovenska a Novohrad sa opäť dostane do povedomia aj ako jedna z výrazných čipkárskych oblastí.

Vzhľadom na skutočnosť, že o prvé vydanie publikácie prejavili záujem aj čipkárky zo zahraničia, rozhodli sme sa pripraviť druhé vydanie v trojjazyčnej mutácii, aby sa tak publikácia, a s ňou aj novohradská paličkovaná čipka, mohla šíriť aj do zahraničia. Okrem tlačenej verzie sme pripravili aj formu e-knihy, čím sa stane publikácia prístupná aj po vypredaní celého nákladu.

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Organizátor: Novohradské múzeum a galéria, Nám. Kubínyiho 38/3, Lučenec

Termín: 15. 06. 2023 o 16.30 hod

Zriaďovateľom Novohradského múzea a galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.

hello world!
Zriaďovateľ

Partneri

Spolupracujeme

NOVOHRADSKÉ MÚZEUM A GALÉRIA
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
info@nmg.sk
Sekretariát
0474 332 502
Lektori
0474 332 397
OBSAHOVÁ ZODPOVEDNOSŤ
Novohradské múzeum a galéria
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
Zriadovateľ
Skip to content