Po stopách mýtov Novohradu - SDCR 2022

Mohlo by vás zaujímať

Svetový deň cestovného ruchu 2022 v NMG
Termín: 27.9.2022

Hlavná téma: etnológia - poverové bytosti/mýty duchovnú kultúru Novohradu

V súvislosti so Svetovým dňom cestovného ruchu a v spolupráci s OOCR Novohrad a Podpoľanie sme sa rozhodli tento rok prepojiť duchovnú kultúru s obcami a miestami v Novohradu, ku ktorým sa viažu povery a poverové bytosti. Vybrali sme 6 obcí, v ktorých sme umiestnili interaktívne info pointy. Môžete si na nich prečítať etnografický rozbor poverovej bytosti a vypočuť audioukážku povesti, po načítaní QR kódu.

Návštevníci daných miest a obcí (Uhorské, Ľuboreč, Rapovce, Tuhár, Budiná, Málinec) sa môžu zapojiť do súťaže prostredníctvom zbierania „hesiel“, ktoré sú pri jednotlivých tabuliach. Súťaž potrvá do 27.9.
2022.

Harmonogram programu v NMG 27.9.2022:

  • 09:00 – 18:00 možnosť prísť si pre darčeky a prezrieť si výstavu „Novohradských beštií“ v rámci výstavného priestoru chodba
  • 09:00 – 18:00 megaomaľovánky a skicovanie beštií pre rodiny s deťmi
  • 09:00 - 16:00 prezentácia aktivít OOCR Novohrad - Podpoľanie za rok 2022
  • 10:00 – 12:00 čítanie s Hanou Koškovou (primárne pre školy)
  • 14:00 – 16:00 Na slovíčko so spisovateľkou Hanou Koškovou, významnou novohradskou spisovateľkou
  • 15:30 - 17:00 Novohradská veštba (OOCR Novohrad-Podpoľanie a Regionálny produkt Novohrad)
  • 17:00 – 18:00 O ľudovom "horore" a poverových bytostiach

Koncept "Po stopách mýtov/legiend/beštií Novohradu", ktorého zámerom je počas septembra dostať sa mimo múrov NMG a počas SDCR (27.9.2022) späť do NMG. Prepojiť vedomostné zdroje a zbierkový fond s konkrétnymi obcami v regióne.

Zámer: Pripraviť mikro zážitkový produkt „Po stopách mýtov Novohradu“ v spolupráci s OOCR Novohrad a Podpoľanie. Umiestnenie „chcek pointov“ vo vybraných lokalitách /vyobrazenie úryvku textu s QR kódom, kde bude načítaná povesť/legenda + doplnkové informácie.

V spolupráci s OOCR Novohrad a Podpoľanie
SDCR 2022 finančne podporil Banskobystrický samosprávny kraj.

FB udalosť: na tomto odkaze

hello world!
Zriaďovateľ

Partneri

Spolupracujeme

NOVOHRADSKÉ MÚZEUM A GALÉRIA
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
info@nmg.sk
Sekretariát
0474 332 502
Lektori
0474 332 397
OBSAHOVÁ ZODPOVEDNOSŤ
Novohradské múzeum a galéria
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
Zriadovateľ
Skip to content