Noc múzeí a galérií 2023 v NMG

Mohlo by vás zaujímať

13. 05. 2023 (sobota) 16:00 - 23:00

Jedna z májových sobôt patrí už tradične podujatiu Noci múzeí a galérií. Jej XIX. ročník pripadne na 13. mája 2023. Počas podujatia predstavíme stálu expozíciu „Poklady minulosti” cez detaily vystavených artefaktov. Súbežne s Nocou múzeí a galérií prebiehajú v našich výstavných priestoroch výstavy „Petőfi 200: Básnik s ohnivou dušou“ a „Palócke poklady“.

Aktuálny ročník Noci múzeí a galérií sa v Novohradskom múzeu a galérii zameria na aktivity pre rodiny s deťmi. Predstavíme nové koncepty pripravovaných zážitkových aktivít k výstavám. Príďte sa spolu zahrať do múzea 😊 V Škriatkovom ateliéri bude na váš čakať hra „Lovci detailov“.

V priestoroch Novohradského múzea a galérie budú prezentovať svoje produkty a zručnosť remeselníci v rámci „Remeselného dvora“ - Palócki remeselníci. Historička umenia vás prevedie príbehmi Petőfiho z jeho návštevy v Lučenci počas komentovaných prehliadok výstavy „Petőfi 200: Básnik s ohnivou dušou“ (možnosť prehliadky v slovenskom a maďarskom jazyku).

Ďalšie aktivity počas Noci múzeí a galérií sú koncipované ako individuálne pre jednotlivých návštevníkov. V priestoroch NMG budú pripravené stanovištia s potrebným materiálom. Užite si čas strávený v Novohradskom múzeu a galérii podľa seba. Pre tých, ktorí preferujú návštevu múzea a galérie ako formu relaxu, sme pripravili „čitáreň“ a „kaligrafické“ cvičenia. Ak je pre vás návšteva múzea a galérie o aktívnom vnímaní a hľadaní inšpirácie, pripravili sme si pre vás aktivitu „Black out poetry“.

Večerný program v NMG s Príbehom obrazu „Vyhrabávanie mŕtvych“ od F. Gyurkovitsa (1848-1849). Počas netradičnej komentovanej prehliadky ho predstavia historička umenia spolu s historikom.

V priebehu podujatia budeme v NMG tlačiť 3D model draka od Martiny Pilcerovej.

Program:

16:00 - 23:00 - Ukryté v detailoch - nekomentované individuálne prehliadky stálej expozície

„Od podbránia cez schodisko vás navedú k exponátom v stálej expozícií. U lektoriek si môžete zapožičať naše tablety, v ktorých nájdete fotografie diel a pozrieť si diela, artefakty v detailoch „Zoom-ovanie na poklady minulosti“,

16:00 – 18:30 Aktivity pre rodiny s deťmi, animačné programy k výstavám „Petőfi 200: Básnik s ohnivou dušou“ a „Palócké poklady“

16:00 – 18:00 Tvorivá dielňa „Textilné kvety“ inšpirované biedermeierom

18:00 a 20:00 Komentované prehliadky k výstave „Petőfi 200: Básnik s ohnivou dušou“

22:00 Príbeh obrazu: „Vyhrabávanie mŕtvych“ (František Gyurkovits, 1848-1849)

17:00 – 22:00 3D tlač modlu Draka od Martiny Pilcerovej

Lokalizácia podujatia: Novohradské múzeum a galéria na Námestí Kubínyiho č. 38/3, Lučenec

Usporiadateľ: Novohradské múzeum a galéria

Zriaďovateľom kultúrnej inštitúcie je Banskobystrický samosprávny kraj.

Vstup do NMG podľa aktuálne platných opatrení.

Vstupné: 1 €

hello world!
Zriaďovateľ

Partneri

Spolupracujeme

NOVOHRADSKÉ MÚZEUM A GALÉRIA
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
info@nmg.sk
Sekretariát
0474 332 502
Lektori
0474 332 397
OBSAHOVÁ ZODPOVEDNOSŤ
Novohradské múzeum a galéria
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
Zriadovateľ
Skip to content