Dni keramiky 2022

Mohlo by vás zaujímať

Letné tematické výchovno-vzdelávacie podujatia pre deti v Novohradskom múzeu a galérii v r. 2022

Dni keramiky 2022

Zámer projektu: výchova návštevníkov a priaznivcov múzea, histórie regiónu a kultúry ako takej, prehĺbenie vzťahu detí k regionálnej histórii
Ciele projektu: zvýšiť povedomie o historickom význame hliny ako materiálu, o pracovných postupoch pri jej spracovaní v minulosti i dnes, predstaviť hlinu ako univerzálny a všestranne využiteľný materiál, poskytnúť možnosť vyskúšať si prácu s hlinou, rozvíjať praktické a umelecké zručnosti dieťaťa, ako aj komunikačné a sociálne zručnosti dieťaťa.

Počet turnusov, dátum ich konania: 1 turnus v termíne 18.-22.7.2022 v čase od 9.00 do 13.00
Počet detí v turnuse: 10 detí vo veku 6- 12 rokov
Výška poplatku: 50,-€ / dieťa

Zodpovedný pracovník: Michaela Škodová, info@nmg.sk

Zriaďovateľom NMG je BBSK

FB udalosť: Dni keramiky 2022

hello world!
Zriaďovateľ

Partneri

Spolupracujeme

NOVOHRADSKÉ MÚZEUM A GALÉRIA
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
info@nmg.sk
Sekretariát
0474 332 502
Lektori
0474 332 397
OBSAHOVÁ ZODPOVEDNOSŤ
Novohradské múzeum a galéria
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
Zriadovateľ
Skip to content