DEKD 2022 - Objav techniku Raku s Amálkou Holíkovou

Mohlo by vás zaujímať

Ukážka vypaľovania keramiky technikou RAKU. RAKU označuje starú japonskú techniku výroby keramiky, ktorej história siaha až do obdobia rituálneho pitia čaju v Japonsku a je úzko zviazaná s touto tradíciou.

Amálka Holíková (Hájske hrnčiarstvo) vyrába úžitkovú keramiku vytáčanú na hrnčiarskom kruhu prevažne z kameniny, ktorú vypaľuje v elektrickej peci od 1100 do 1200 stupňov. Často mení techniky výroby, ako i materiály. Používa aj hliny z okolia, niektoré glazúry si tiež mieša podľa vlastnej receptúry. Venuje sa alternatívnym spôsobom vypaľovania, stavbe jednoduchých pecí, tvorbe replík pravekej až stredovekej keramiky. Tento rok si pre vás pripravila ukážku vypaľovania keramiky technikou RAKU. RAKU označuje starú japonskú techniku výroby keramiky, ktorej história siaha až do obdobia rituálneho pitia čaju v Japonsku a je úzko zviazaná s touto tradíciou. Jej výroba je tvorená prírodnými živlami, ktoré jej dávajú špecifický neopakovateľný a originálny vzhľad.

Lokalizácia: Novohradské múzeum a galéria na Námestí Kubínyiho č. 38/3, Lučenec
Termín: 24.09.2022 od 14:00
Vstupné: 3 €
Zriaďovateľ NMG je Banskobystrický samosprávny kraj.

bbsk

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú podujatím, ktoré vzniklo v roku 1985 z iniciatívy Rady Európy. Od roku 1999 je spoluorganizované Európskou úniou. Koná sa v 50 štátoch Európy, ktoré podpísali Európsky kultúrny dohovor. Slovenská republika sa pripojila k usporiadateľom DEKD v roku 1993.

Téma ročníka 2022
DEKD sa konajú každoročne v mesiaci september v kontexte vybranej témy. Akceptovanie témy jednotlivými štátmi je dobrovoľné, rovnako je možné ju upraviť, prípadne organizovať jednotlivé aktivity podľa vlastnej vôle. Viac zistíte na stránke podujatia European Heritage Days.

Téma ročníka 2022 je "Sustainable heritage", v slovenskej verzii "Udržateľnosť v pamiatkach". DEKD oslavujú spoločné dedičstvo Európy, ale aj našu rozmanitosť. Skúmanie bohatej mozaiky kultúr v Európe podporuje dôveru a porozumenie, väčšiu toleranciu a myslenie presahujúce národné hranice. Všetci z toho máme úžitok.

hello world!
Zriaďovateľ

Partneri

Spolupracujeme

NOVOHRADSKÉ MÚZEUM A GALÉRIA
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
info@nmg.sk
Sekretariát
0474 332 502
Lektori
0474 332 397
OBSAHOVÁ ZODPOVEDNOSŤ
Novohradské múzeum a galéria
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
Zriadovateľ
Skip to content