DEKD 2022 - "O Čiernom trhu s tradíciami"

Mohlo by vás zaujímať

Beseda "O Čiernom trhu s tradíciami" Prečo poklady minulosti miznú a končia ukryté v súkromných zbierkach pred verejnosťou? Akú rolu zohrávajú fondové inštitúcie pri sprístupňovaní kultúry a pri zachovávaní kultúrneho dedičstva pre budúce generácie.

Predmety kultúrnej hodnoty stále vandrujú na trhu s umením / starožitností. Prečo poklady minulosti miznú a končia ukryté v súkromných zbierkach pred verejnosťou? Akú rolu zohrávajú fondové inštitúcie pri sprístupňovaní kultúry a pri zachovávaní kultúrneho dedičstva pre budúce generácie. Ako to vnímajú múzeá a čo to znamená pre budúcnosť?

Lokalizácia: Novohradské múzeum a galéria na Námestí Kubínyiho č. 38/3, Lučenec
Termín: 09.09.2022 o 16:30
Zriaďovateľ NMG je Banskobystrický samosprávny kraj.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú podujatím, ktoré vzniklo v roku 1985 z iniciatívy Rady Európy. Od roku 1999 je spoluorganizované Európskou úniou. Koná sa v 50 štátoch Európy, ktoré podpísali Európsky kultúrny dohovor. Slovenská republika sa pripojila k usporiadateľom DEKD v roku 1993.

Téma ročníka 2022
DEKD sa konajú každoročne v mesiaci september v kontexte vybranej témy. Akceptovanie témy jednotlivými štátmi je dobrovoľné, rovnako je možné ju upraviť, prípadne organizovať jednotlivé aktivity podľa vlastnej vôle. Viac zistíte na stránke podujatia European Heritage Days.

Téma ročníka 2022 je "Sustainable heritage", v slovenskej verzii "Udržateľnosť v pamiatkach". DEKD oslavujú spoločné dedičstvo Európy, ale aj našu rozmanitosť. Skúmanie bohatej mozaiky kultúr v Európe podporuje dôveru a porozumenie, väčšiu toleranciu a myslenie presahujúce národné hranice. Všetci z toho máme úžitok.

hello world!
Zriaďovateľ

Partneri

Spolupracujeme

NOVOHRADSKÉ MÚZEUM A GALÉRIA
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
info@nmg.sk
Sekretariát
0474 332 502
Lektori
0474 332 397
OBSAHOVÁ ZODPOVEDNOSŤ
Novohradské múzeum a galéria
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
Zriadovateľ
Skip to content