Búrame bariéry II.

Mohlo by vás zaujímať

Búrame bariéry II. - ako pokračovať v sprístupňované kultúrneho dedičstva, kultúrnej inštitúcie, pre rôzne typy znevýhodnených skupín. Aké majú potreby a ako ich vie NMG pomôcť naplniť.

V spolupráci s OZ Hans pripravujeme podujatie Búrame bariéry II., ktoré sa uskutoční 15.10. 2022 (sobota) v priestoroch Novohradského múzea a galérie od záhrady po stálu expozíciu.
Od hier k spoznávaniu artefaktov v Novohradskom múzeu a galérií s OZ Hans. Vítané sú všetky deti so zdravotným znevýhodnením.
Počas dňa budú pripravené individuálne aktivity na spoznávanie priestoru nášho múzea a galérie ako aj diel u nás 🙂

Hry:

  • Lovci detailov /párovanie detailov z kartičiek s vystaveným dielom
  • pexesá inšpirované zbierkovým fondom NMG
  • omaľovánky a skicáre na kreslenie
    A ďalšie aktivity pre rodiny s deťmi, ktorých cieľom je spríjemniť a zatraktívniť zážitok z návštevy múzea a galérie pre deti so zdravotným znevýhodnením.

Vstupné podľa aktuálne platného cenníka NMG.
Lokalizácia: Novohradské múzeum a galéria na Námestí Kubínyiho č. 38/3, Lučenec
Termín: 15.10.2022 od 10:30 – 17:00
Zriaďovateľ NMG je Banskobystrický samosprávny kraj.

hello world!
Zriaďovateľ

Partneri

Spolupracujeme

NOVOHRADSKÉ MÚZEUM A GALÉRIA
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
info@nmg.sk
Sekretariát
0474 332 502
Lektori
0474 332 397
OBSAHOVÁ ZODPOVEDNOSŤ
Novohradské múzeum a galéria
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
Zriadovateľ
Skip to content