Búrame bariéry II.

Mohlo by vás zaujímať

Deň s OZ Hans v NMG

Búrame bariéry II. - ako pokračovať v sprístupňované kultúrneho dedičstva, kultúrnej inštitúcie, pre rôzne typy znevýhodnených skupín. Aké majú potreby a ako ich vie NMG pomôcť naplniť.
V spolupráci s OZ Hans pripravujeme podujatie Búrame bariéry II., ktoré sa uskutoční 18.11. 2023 (sobota) v priestoroch Novohradského múzea a galérie od záhrady po stálu expozíciu.
Od hier k spoznávaniu artefaktov v Novohradskom múzeu a galérií s OZ Hans. Vítané sú všetky deti so zdravotným znevýhodnením.
Počas dňa budú pripravené individuálne aktivity na spoznávanie priestoru nášho múzea a galérie ako aj diel u nás 🙂


Hry:
- pexesá inšpirované zbierkovým fondom NMG
- omaľovánky a skicáre na kreslenie
A ďalšie aktivity pre rodiny s deťmi, ktorých cieľom je spríjemniť a zatraktívniť zážitok z návštevy múzea a galérie pre deti so zdravotným znevýhodnením.
Vstupné podľa aktuálne platného cenníka NMG.
Lokalizácia: Novohradské múzeum a galéria na Námestí Kubínyiho č. 38/3, Lučenec
Termín: 18.11.2023 od 10:00 – 14:00
Vstup do NMG podľa aktuálne platných opatrení.

hello world!
Zriaďovateľ

Partneri

Spolupracujeme

NOVOHRADSKÉ MÚZEUM A GALÉRIA
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
info@nmg.sk
Sekretariát
0474 332 502
Lektori
0474 332 397
OBSAHOVÁ ZODPOVEDNOSŤ
Novohradské múzeum a galéria
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
Zriadovateľ
Skip to content