34. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo /Tvorivý pobyt

Mohlo by vás zaujímať

18. júla  sa začal 34. ročník Medzinárodného keramického sympózia tvorivým pobytom štyroch umelcov v česko-slovenskom zastúpení. Slovenská keramička a stredoškolská pedagogička Lucia Fabiánová je viacnásobnou účastníčkou sympózia, kým Jerguš Gálik a Simona Janišová - predstavitelia mladej generácie slovenských keramikov si v premiére vyskúšajú svoje kreatívu  v industriálnom prostredí kalinovského závodu Žiaromat. Sympózia sa prvýkrát zúčastní aj  významná česká keramičku Jana Krejzová.

Umelci môžu experimentovať so špecifickou kalinovskou hlinou – šamotom, ktorý je už emblematickým materiálom tohto sympózia. Diela vytvorené na 34. ročníku tvorivého pobytu budú predstavené na výstave v auguste-septembri 2022 v priestoroch Novohradského múzea a galérie. Časť z nich obohatí zbierku umeleckej keramiky našej inštitúcie.

Hlavným organizátorom najstaršieho nepretržite fungujúceho sympózia na Slovensku je Novohradské múzeum a galéria v Lučenci v spolupráci so SVU – Združením keramikov Slovenska a závodom Žiaromat a.s. Kalinovo. Partnerom je Obec Kalinovo.

Podujatie finančne podporuje Banskobystrický samosprávny kraj.

34. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo 2022
Tvorivý pobyt umelcov
Termín tvorivého pobytu:
18. 7.  – 7. 8. 2022
Miesto tvorivého pobytu:
Žiaromat a.s. Kalinovo
Organizátori: Novohradské múzeum a galéria – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja, SVU – Združenie keramikov na Slovensku, Žiaromat a.s. Kalinovo
Partneri: Mesto Lučenec, Obec Kalinovo
Účastníci:
Lucia Fabiánová (SK),Jerguš Gálik (SK), Simona Janišová (SK), Jana Krejzová (CZ)

hello world!
Zriaďovateľ

Partneri

Spolupracujeme

NOVOHRADSKÉ MÚZEUM A GALÉRIA
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
info@nmg.sk
Sekretariát
0474 332 502
Lektori
0474 332 397
OBSAHOVÁ ZODPOVEDNOSŤ
Novohradské múzeum a galéria
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
Zriadovateľ
Skip to content