Predmet mesiaca apríl

Mohlo by vás zaujímať

Nápojová sada s motívom exotického vtáctva

Mesiac apríl symbolizuje prechod zo studených zimných dní do jarného obdobia. Toto obdobie sa spája s topením snehu, objavujú sa prvé jarné kvety a slnečné lúče sú už o niečo teplejšie. Apríl sprevádza aj ďalší významný fenomén, ktorým je príchod sťahovavých vtákov. Práve v tomto mesiaci k nám prichádza najväčší počet sťahovavých vtákov. Aj z tohto dôvodu bol 1. apríl vyhlásený za medzinárodný deň vtáctva. Korene tejto tradície sa viažu k slovenskému prírodovedcovi Otovi Hermannovi (1835 – 1914), vďaka ktorému bol tento deň vyhlásený už v roku 1900. Pôvodne sa jednalo o deň oslavujúci nielen vtáctvo, ale aj stromy. Dnes sa tento deň zameriava najmä na celkové zvýšenie pozornosti ohľadom nebezpečenstva, ktoré ohrozuje vtáctvo na celom svete a na šírenie povedomia ohľadom straty biodiverzity. V Novohradskom múzeu a galérii si tento deň pripomíname prostredníctvom nášho predmetu mesiaca, ktorým je nápojová súprava, skladajúca sa z džbánu a šiestich pohárov s pestrofarebnými nálepmi exotického vtáctva.

Zdroj: Zbierkový fond Novohradského múzea a galérie

Prezentovaná nápojová sada pochádza zo sklárne v Málinci. Málinec, resp. Málinská dolina ako celok predstavuje územie s bohatou sklárskou históriou. Na začiatku 20. storočia na tomto území pracovali až štyri sklárne. Jednalo sa o skláreň v Samoterči, skláreň v Hámri, skláreň v Dobrom Potoku a skláreň vo Vlčove, no existujú zmienky aj o druhej sklárni v Hámri, teda celkovo tu mohlo pôsobiť až päť sklární.Málinské sklárne sa v druhej polovici 19. storočia a na začiatku 20. storočia sústredili najmä na produkciu tabuľového skla. Väčšina z týchto sklární ale mala nešťastný osud a okrem sklárne v Samoterči neprežila obdobie prvej sv. vojny a následnej finančnej krízy ani jedna z nich. Vývoj sklárne v Samoterči bol mierne odlišný od ostatných málinských sklární.  Sústredila sa na produkciu skla pre domácnosti a stolovanie, pričom za svoje výrobky nazbierala množstvo ocenení, napríklad aj na svetovej výstave vo Viedni.  Bolo to práve málinské úžitkové a stolové sklo, ktoré túto skláreň preslávilo. Po problematických 20. rokoch 20. storočia vzniklo v Málinci družstvo, založené robotníkmi sklárne, ktoré prevzalo továreň do nájmu. Bol to tiež začiatok jedného z najúspešnejších období sklárne. Po znárodnení a reorganizácii sa skláreň v Málinci stala v roku 1950 súčasťou národného podniku Stredoslovenské sklárne. Skláreň vyrábala prevažne ručné sodnodraselné sklo, krčmové ciachované sklo a sklo pre domácnosti. Výraznejšia zmena prišla koncom 80. rokov, kedy bola v sklárni zavedená výroba olovnatého krištáľu a pribudla strojová výroba. Skláreň bola z podniku Stredoslovenské sklárne vyčlenená v roku 1994 a nasledovalo obdobie častého striedania majiteľov a neistoty, ktoré vyústilo do zanedbania inovácií a finančných ťažkostí, pre ktoré skláreň v roku 2003 definitívne ukončila výrobu.

Zdroj: Zbierkový fond Novohradského múzea a galérie

Predmet mesiaca marec  predstavuje výrobky z druhej polovice fungovania tejto sklárne. Jedná sa o nápojovú sadu na vodu s motívom exotického vtáctva, ktorú môžeme datovať do rokov 1960 až 1995, teda do obdobia kedy bola skláreň v Málinci súčasťou podniku Stredoslovenské sklárne. Sada sa skladá z džbána a šiestich pohárov na vodu. Džbán bol vyrobený z číreho skla. Má ploché kruhové dno a telo hruškovitého tvaru. Okraj džbána je mierne rozšírený a tvarovaný do výlevného žliabku. Na telo džbána je pripojená oblá, tvarovaná, stočená rúčka. Dekorom džbána je nálep s motívom pestrofarebných exotických vtákov a zlátený okraj. Na tele džbána sú nalepené tri vyobrazenia vtákov, pod ktorými sa nachádzajú ich latinské názvy. Poháre sú vyrobené z číreho skla, majú hrubé dno a valcovité telo s rovným okrajom. Každý pohár je dekorovaný nálepom exotického vtáka s latinským pomenovaním a zláteným obvodovým pásom pod okrajom. Na nálepoch sú vyobrazené nasledovné vtáky: Sphyrapicus varius (Miazgojed žltobruchý), Platycersus baueri (Rozela žltokrká), Paradisaea minor (Rajka hodvábna), Palaeornis nicobaricus (zrejme Alexander dlhochvostý), Pica nuttalli (straka žltozobá) a Trogon temnurus (Tokororo dôverčivý).

Na záver prostredníctvom fotografií predstavíme pár ďalších ukážok kedy sa svet vtáctva a sklárstva v zbierkach Novohradského múzea a galérie prelína.

Sklelené ťažidlo vo forme vtáčika, vyrobené pravdepodobne v sklárni v Málinci, alebo Poltári.

Pohár na alkohol vyrobený z číreho skla. Dekorom je rytý motív vtáka, vedľa ktorého sa nachádza malý pohárik na vysokej stopke. Pohár je výrobkom sklárne v Katarínskej Hute.


Zdroje: Hlodák, P., Žilák, J.: Zrod a vývoj slovenského skla : Sklárne stredného Slovenska. Kermat : Kalinovo, 2012, 255s.

Text: Martin Katreniak, historik NMG
Fotografie: Zbierkový fond Novohradského múzea a galérie

hello world!
Zriaďovateľ

Partneri

Spolupracujeme

NOVOHRADSKÉ MÚZEUM A GALÉRIA
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
info@nmg.sk
Sekretariát
0474 332 502
Lektori
0474 332 397
OBSAHOVÁ ZODPOVEDNOSŤ
Novohradské múzeum a galéria
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
Zriadovateľ
Skip to content