PRE
ZBERATEĽOV
ZBERATEĽOV
hello world!

Zberateľstvo, alebo zbieranie zaujímavých, cenných či sentimentálnych predmetov patrí k našim základným inštinktom.

Či už ste zberateľ alebo sa zaujímate históriu, či grafik hľadajúci inšpiráciu alebo remeselník, ktorý chce vedieť viac o pôvode, vzoroch a materiáloch sme tu pre vás.

Štúdium zbierkových predmetov je možné na základe žiadosti bádateľa. Ak máte otázky - ako sa sprístupňujú zbierkové predmety, s akými témami vám môžeme pomôcť, ako je to s reprodukciami napíšte nám na mail info@nmg.sk.
Zriaďovateľ

Partneri

Spolupracujeme

NOVOHRADSKÉ MÚZEUM A GALÉRIA
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
info@nmg.sk
Sekretariát
0474 332 502
Lektori
0474 332 397
OBSAHOVÁ ZODPOVEDNOSŤ
Novohradské múzeum a galéria
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
Zriadovateľ
Skip to content