MEDZINÁRODNÉ
KERAMICKÉ
SYMPÓZIUM
hello world!
Medzinárodné keramické sympózium je najstarším nepretržite fungujúcim keramickým sympóziom na Slovensku, ktoré sa usporadúva pravidelne od roku 1989. Novohradské múzeum a galéria ho organizuje v spolupráci so Slovenskou výtvarnou úniou – Združením keramikov na Slovensku, Mestom Lučenec a závodom Žiaromat a.s. Kalinovo.
Tvorivá práca umelcov – sochárov a keramikov – prebieha v neateliérových podmienkach továrne. Okrem keramických závodov (továreň na kameninové rúry a dlaždice, tehelňa, závod na obkladačky atď.) sa v minulosti do procesu zapojili aj okolité sklárne. Od roku 1994 sa sympózium uskutočňuje v závode na žiaruvzdorné materiály Žiaromat a.s. Kalinovo, ktorý umelcom poskytuje priestor, technické vybavenie a špeciálnu hlinu – šamot.
Výstava prezentuje výber z jedinečnej zbierky súčasnej keramiky Novohradského múzea a galérie v Lučenci, ktorá sa každoročne rozširuje o nové diela vytvorené počas tvorivého pobytu umelcov. Na sympóziu sa doteraz zúčastnilo vyše 80 výtvarníkov zo Slovenska a z iných krajín sveta (Česká republika, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Holandsko, Poľsko, Litva, Lotyšsko, Belgicko, Bulharsko, Írsko, Turecko, Izrael, USA, Argentína, Kórea).
Rôznorodosť materiálu a tvarov poukazuje na rozličné suroviny a technológie používané v závodoch – od kamenných rúr, obkladačiek a tehál až k šamotu. Vytvorené diela svedčia o odlišných prístupoch a spôsoboch vyjadrenia vlastných umeleckých predstáv jednotlivých umelcov – účastníkov sympózia.

Podujatia v MKS

Zriaďovateľ

Partneri

Spolupracujeme

NOVOHRADSKÉ MÚZEUM A GALÉRIA
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
info@nmg.sk
Sekretariát
0474 332 502
Lektori
0474 332 397
OBSAHOVÁ ZODPOVEDNOSŤ
Novohradské múzeum a galéria
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
Zriadovateľ
arrow-right Skip to content