ZVEREJŇOVANIE
TEXT
V NMG?
hello world!

Zverejňovanie zmlúv

Otvoriť

Verejné obstarávanie a iné dokumenty

Nájdete nižšie

Povinné dokumenty:

Plán činnosti

Bádateľský poriadok

Tu sa zobrazí obsah pre bádateľský poriadok.

Vyhodnotenie činnosti

Ponuka neupotrebiteľného hmotného majetku

Verejné obstarávanie:

Všeobecné

Tu sa zobrazí obsah pre všeobecné VO.

Rok 2021

Tu sa zobrazí obsah pre VO v roku 2021.

Zriaďovateľ NMG

Spolupracujeme

NOVOHRADSKÉ MÚZEUM A GALÉRIA
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
info@nmg.sk
Sekretariát
0474 332 502
Lektori
0474 332 397
OBSAHOVÁ ZODPOVEDNOSŤ
Novohradské múzeum a galéria
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
Múzea a galérie Banskobystrického samosprávneho kraja
Zriadovateľ NMG v Lučenci
chevron-rightarrow-downarrow-right Skip to content