ZVEREJŇOVANIE
TEXT
V NMG?
hello world!

Verejné obstarávanie a iné dokumenty

Nájdete nižšie

Zverejňovanie zmlúv

Otvoriť

Centrálny
register zmlúv

Otvoriť

Povinné dokumenty:

Ponuka neupotrebiteľného hmotného majetku

Súhrnné správy

Verejné obstarávanie:

Všeobecné

Tu sa zobrazí obsah pre všeobecné VO.

Rok 2021

Tu sa zobrazí obsah pre VO v roku 2021.

Zriaďovateľ

Partneri

Spolupracujeme

NOVOHRADSKÉ MÚZEUM A GALÉRIA
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
info@nmg.sk
Sekretariát
0474 332 502
Lektori
0474 332 397
OBSAHOVÁ ZODPOVEDNOSŤ
Novohradské múzeum a galéria
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
Zriadovateľ
chevron-rightarrow-downarrow-right Skip to content