KNIŽNICA
LINKY
KONTAKTY
hello world!

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica
www.vucbb.sk
+421 484 325 111

Horehronské múzeum

Nám. M. R. štefánika 55/47
977 01 Brezno
www.horehronskemuzeum.sk
048/61 14 633
muzeumbrezno@stonline.sk

Stredoslovenské múzeum

Námestie SNP 4
975 90 Banská Bystrica
www.ssmuzeum.sk
048/41 25 895
smbb@stonline.sk

Pohronské múzeum

Bernolákova 2
968 01 Nová Baňa
www.pohronskemuzeum.sk
045/68 57 834
muzeumpm@stonline.sk

Gemersko-malohontské múzeum

Námestie M. Tompu 24
979 01 Rimavská Sobota
www.gmmuzeum.sk
047/56 32 730
office@gmmuzeum.sk

Stredoslovenská galéria

Dolná 8
975 90 Banská Bystrica
www.ssgbb.sk
ssgbb@ssgbb.sk
048/47 01 612

Novohradské osvetové stredisko

J. Kármána 2
984 01 Lučenec
www.noslc.sk
+ 421 474 331 534
noslc@noslc.sk

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet

Združenie múzeí Nógrádskej župy
Múzeum tér 2
3100 Salgótarján
www.nogradi-muzeumok.hu
info@nogradi-muzeumok.hu
+36 32 520 700

Hradné múzeum vo Fiľakove

Hlavná 14
986 01 Fiľakovo
+421 474 382 017
hradnemuzeum@filakovo.sk

Mesto Lučenec – Mestské informačné centrum

Ulica Dr. Herza 240/1
984 01 Lučenec
www.lucenec.sk
+421 474 331 513
Zriaďovateľ

Partneri

Spolupracujeme

NOVOHRADSKÉ MÚZEUM A GALÉRIA
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
info@nmg.sk
Sekretariát
0474 332 502
Lektori
0474 332 397
OBSAHOVÁ ZODPOVEDNOSŤ
Novohradské múzeum a galéria
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
Zriadovateľ
Skip to content