KNIŽNICA
KNIŽNICA
V NMG?
hello world!
Je špecializovaná knižnica múzea a galérie. Fond obsahuje literatúru a časopisy hlavne z etnológie, histórie, umenovedy a historický knižničný fond. Neobsahuje beletriu. Publikácie sú zastúpené aj cudzojazyčne.

Online katalóg

Výpožičné služby poskytuje návštevníkom len prezenčne

Kontakt: 047/43 32 502, info@nmg.sk

Zoznam publikácií

Názov publikácie
Zriaďovateľ

Partneri

Spolupracujeme

NOVOHRADSKÉ MÚZEUM A GALÉRIA
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
info@nmg.sk
Sekretariát
0474 332 502
Lektori
0474 332 397
OBSAHOVÁ ZODPOVEDNOSŤ
Novohradské múzeum a galéria
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
Zriadovateľ
arrow-right Skip to content