O
O NMG
V NMG?
hello world!
Vo svojich zbierkach spravujeme artefakty odkrývajúce príbehy Novohradu od bronzového pokladu z Hodejova, cez sklársky a smalotovnícky priemysel, či remeselnú zručnosť hrnčiarov, k umenie až po bežný život ľudí v Novohrade.

Viac ako 30 000 kusov zbierkových predmetov. Predstavte si koľko je to príbehov. Špecializujeme sa na krehké dejiny Novohradu: sklo, keramiku a smaltovníctvo.

Rola múzea a galérie

■ ako priestor “oáza”

■ stimul pre nové idey

■ predstavuje zmenu prostredia

■ čas pre seba a reflektovanie

■ podnet pre rozhovory

■ zdroj nových myšlienok

Poslanie

Naším poslaním nie je len tvorba a ochrana zbierkových predmetov, ktoré sa viažu ku kultúrnemu dedičstvu Novohradu, ale aj prerozprávanie príbehov. Aby sme nestratili čriepky z našej histórie - remeslá, dizajn, umenie, príbehy, tradície… Nie je to len o “predmetoch” v depozitároch či výstavný priestoroch.

V NMG veríme, že

■ Aj veci známe, blízke, zdanlivo obyčajné možno ukázať z neznámej stránky.

■ Zbierkové predmety dokážu vyrozprávať svoj príbeh, ale aj príbeh doby, skrz materiály, spracovanie, farby, detaily, štýly.

■ Múzeum a galéria ponúka priestor na diskusiu, otázky a interakciu, s kultúrou a umením a ich presahmi do súčasnosti a budúcnosti.

Zbierkové fondy

Čo majú spoločné tie najkrajšie, najzaujímavejšie a najvplyvnejšie artefakty? Žijú v múzeu. NMG ako zbierkotvorná inštitúcia buduje fond: získava, ochraňuje a prezentuje zbierkové predmety - kľúče k poznaniu Novohradu, z našich depozitárov. Od archeologických zbierok, k historickým, etnologickým či dejinám umenia.

Otvoriť

Zbierkový fond netradične prezentujeme v online prostredí na našom Instagrame v pravidelnej sérií „Miznúca galéria“ alebo v rámci Online kabinetu kuriozít, nepravidelný cyklus, ktorý predstavuje kuriozity zo zbierkového fondu NMG.

Knižnica

Otvoriť

Kontakty

Otvoriť

Publikačná činnosť

Otvoriť

Zverejňovanie

Otvoriť

Zriaďovateľ

Partneri

Spolupracujeme

NOVOHRADSKÉ MÚZEUM A GALÉRIA
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
info@nmg.sk
Sekretariát
0474 332 502
Lektori
0474 332 397
OBSAHOVÁ ZODPOVEDNOSŤ
Novohradské múzeum a galéria
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
Zriadovateľ
arrow-right Skip to content