#historik - voľná pracovná pozícia

Mohlo by vás zaujímať

Informácie o pracovnom mieste:

Náplň práce: Spracovanie historického zbierkového fondu múzea, výskum, publikačná činnosť, prednášková činnosť...Študijný odbor: história, spoločenské vedy, pedagogický smer - história.

Miesto výkonu práce

Námestie Kubínyiho 38/3,  98401 Lučenec - Lučenec Slovensko

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požiadavky na zamestnanca

Požadovaný stupeň vzdelania

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Kontaktná osoba

Mgr. Iveta Kaczarová - riaditeľka
info@nmg.sk

Kompletné informácie na stránke Úradu práce .

hello world!
Zriaďovateľ

Partneri

Spolupracujeme

NOVOHRADSKÉ MÚZEUM A GALÉRIA
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
info@nmg.sk
Sekretariát
0474 332 502
Lektori
0474 332 397
OBSAHOVÁ ZODPOVEDNOSŤ
Novohradské múzeum a galéria
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
Zriadovateľ
Skip to content