Deň cestovania v čase s "Rimanom"

Mohlo by vás zaujímať

"Skláreň V Katarínskej Hute je dnes najstaršia pracujúca skláreň na území Slovenska. Svoju výrobu spustila v roku 1841 v katastrálnom území obce Cinobaňa v hornej časti cinobanskej doliny pod vrchom Strieborná. Podľa autora kroniky sklárne do roku 1950 Jozefa Pavla Stanislava sa na mieste terajšej sklárne nachádzala stará železiareň1. Za svoj vznik vďačí skláreň rodine Kuchynkovcov (zvykne sa uvádzať forma priezviska aj ako Kuchinka)2. Kuchynkovci boli známou rodinou, ktorá sa v oblasti sklárstva význačnou mierou zapísali ako zakladatelia a nájomcovia sklárskych hút."

Ukážka z katalógu: Katarínska Huta, Štefan Chrastina: vydalo Novohradské múzeum a galéria

V priloženom dokumente "Cestovanie v čase s Rimanom" dostupnom na našom úložisku Google, si môžete stiahnuť a prelistovať vývinové etapy pohár "Riman" v rôznych etapách sklárne Katarínska Huta.

Sú zoradené chronologicky s fotografiami a katalogizačnými údajmi, ktoré sú spracované v katalógu "Katarínska Huta" (Štefan Chrastina, vydalo Novohradské múzeum a galéria).

1Jozef Stanislav Eleőd zost Bárta Ján: Kronika sklárne Katarínska Huta, 96 s. Lednické Rovne 1950 s. 19

2 Nový, Petr; Hlaveš, Milan; Illo Patrik.: Dva v jednom. Dizajn českého a slovenské skla 1918-2018, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Turnov : Unipress, 2018, 329 s, ISBN: 978-80-86397-31-3, s. 32

hello world!
Zriaďovateľ

Partneri

Spolupracujeme

NOVOHRADSKÉ MÚZEUM A GALÉRIA
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
info@nmg.sk
Sekretariát
0474 332 502
Lektori
0474 332 397
OBSAHOVÁ ZODPOVEDNOSŤ
Novohradské múzeum a galéria
Námestie Kubínyiho 38/3
984 01 Lučenec
TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
Zriadovateľ
Skip to content