XIV. TRIENÁLE AKVARELU - VYBRATÉ DIELA

XIV. TRIENÁLE AKVARELU - VYBRATÉ DIELA

/ XIV. AKVARELL TRIENNÁLÉ - KIVÁLASZTOTT MŰVEK

/14th TRIENNIAL OF AQUARELLE - SELECTED WORKS

Link

Galéria fotografií z výstavy XIV. Trienále akvarelu

Fotografie nájdete na tomto linku: Pokračovať do galérie

XIV. Trienále akvarelu 2022 predlžujeme termín prihlásenia - do 31. októbra 2022!


Termín prihlásenia je predĺžený do 31. októbra 2022!
A jelentkezési határidőt 2022. október 31-ig meghosszabbítottuk!
Application deadline is extended to 31st October 2022!

Trienále akvarelu v Lučenci je medzinárodná súťažná prehliadka súčasnej akvarelovej tvorby. Usporadúva sa pravidelne od roku 1983 a jej organizátorom je Novohradské múzeum a galéria v Lučenci. Je to jediné periodické výstavné podujatie na Slovensku, ktoré sa zameriava na akvarelovú tvorbu súčasných domácich a zahraničných umelcov. Toto podujatie nadväzuje aj na bohaté tradície akvarelu v tvorbe umelcov, ktorí žili a tvorili na území Novohradu.


Cieľom podujatia je mapovať a prezentovať výtvarné diela, ktoré jednak zachovávajú tradície akvarelovej techniky a taktiež prinášajú nové spôsoby, zastupujú nové trendy v tomto výtvarnom žánri. Diela sú v každom ročníku prezentované na výstave a takisto vydaním katalógu.  Pretože sa v súčasnosti tejto klasickej výtvarnej technike venuje čoraz menšia pozornosť, našim zámerom je podnietiť záujem súčasných výtvarníkov o akvarelovú tvorbu, aby sa zachovala a ďalej sa rozvíjala.

Po skončení súťaže sa ocenené práce a ďalšie porotou navrhnuté diela po dohode s autormi zaradia do
komisie pre tvorbu zbierok NMG.

Účastnícky poplatok: 15 €

SK

Prihláška XIV. Trienále akvarelu 2022

Propozície XIV. Trienále akvarelu 2022


ENG

Application 2022

Tender 2022


HU

Jelentkezés 2022

Felhívás 2022

Skip to content