Ikona fondu - Poverové bytosti /Pop-up výstava

Koncept pop-up výstav v NMG má za cieľ prezentovať artefakty zo zbierkového fondu mimo výstavný plán. A zároveň poukázať na rolu múzea a galérie v spoločnosti. Môžete si prezrieť "plagátovú výstavku v podbrání" 🙂

Pop-up výstava "Ikona v zbierkach" s témou poverových bytostí alebo online výstavu tu: artsteps.com

Príprava na Svetový deň cestovného ruchu 2022 v NMG

Termín: 27.9.2022

V spolupráci s OOCR Novohrad a Podpoľanie

SDCR 2022 finančne podporil Banskobystrický samosprávny kraj.

Koncept "Po stopách mýtov/legiend/beštií Novohradu", ktorého zámerom je počas augusta - septembra dostať sa mimo múrov NMG a počas dňa späť do NMG. Prepojiť vedomostné zdroje a zbierkový fond s konkrétnymi obcami v regióne.

Hlavná téma: etnológia - poverové bytosti/mýty duchovnú kultúru Novohradu

Zámer: Pripraviť mikro zážitkový produkt „Po stopách mýtov, legiend a povestí Novohradu“ v spolupráci s OOCR Novohradu. Umiestnenie „chcek pointov“ vo vybraných lokalitách /vyobrazenie úryvku textu s QR kódom, kde bude načítaná povesť/legenda + doplnkové informácie.

Skip to content