XIV. Trienále akvarelu 2022 predlžujeme termín prihlásenia - do 31. októbra 2022!


Termín prihlásenia je predĺžený do 31. októbra 2022!
A jelentkezési határidőt 2022. október 31-ig meghosszabbítottuk!
Application deadline is extended to 31st October 2022!

Trienále akvarelu v Lučenci je medzinárodná súťažná prehliadka súčasnej akvarelovej tvorby. Usporadúva sa pravidelne od roku 1983 a jej organizátorom je Novohradské múzeum a galéria v Lučenci. Je to jediné periodické výstavné podujatie na Slovensku, ktoré sa zameriava na akvarelovú tvorbu súčasných domácich a zahraničných umelcov. Toto podujatie nadväzuje aj na bohaté tradície akvarelu v tvorbe umelcov, ktorí žili a tvorili na území Novohradu.


Cieľom podujatia je mapovať a prezentovať výtvarné diela, ktoré jednak zachovávajú tradície akvarelovej techniky a taktiež prinášajú nové spôsoby, zastupujú nové trendy v tomto výtvarnom žánri. Diela sú v každom ročníku prezentované na výstave a takisto vydaním katalógu.  Pretože sa v súčasnosti tejto klasickej výtvarnej technike venuje čoraz menšia pozornosť, našim zámerom je podnietiť záujem súčasných výtvarníkov o akvarelovú tvorbu, aby sa zachovala a ďalej sa rozvíjala.

Po skončení súťaže sa ocenené práce a ďalšie porotou navrhnuté diela po dohode s autormi zaradia do
komisie pre tvorbu zbierok NMG.

Účastnícky poplatok: 15 €

SK

Prihláška XIV. Trienále akvarelu 2022

Propozície XIV. Trienále akvarelu 2022


ENG

Application 2022

Tender 2022


HU

Jelentkezés 2022

Felhívás 2022

#mindfulness týždeň s NMG

Pri príležitosti Dňa relaxu, 15.8.2022, sme si počas nachádzajúceho týždňa pripravili pre návštevníkov individuálne aktivity, ktoré by vám mali napomôcť zrelaxovať počas návštevy u nás. Pravidelné chvíľky v tichu sú jednou z možností ako sa vysporiadať s množstvom informácií, ktoré denne prijímame. V tichom prostredí sa naše mysle i telo ukľudní. Nezabudnite si dopriať “tiché chvíľky” pre seba 🙂 Či už v prírode alebo aj múzeách a galériách, ktoré poskytujú priestor na reflexiu zážitkov, spomalenie z rozbehnutého života, usporiadanie myšlienok. Bezpečný priestor, v ktorom môžeme, môžete, objavovať nové koncepty.

FB udalosť: #mindfulness týždeň s NMG
Vytlačené listy nájdete sú dostupné u lektoriek a v knižnici v podbrání. Alebo na našom Google Disku - tu.

Aktuálne prebiehajúce výstavy: Edgar Degas: Impressionizmus-Tupá pravda a 34. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo

Aktuálne vstupné do NMG: 6 €, Senior, ZŤP 3 €, Žiak, študent a dieťa 2 €, ZŤP dieťa 1 €

Lokalizácia: Novohradské múzeum a galéria na Námestí Kubínyiho č. 38/3, Lučenec

Termín konania: 15.8.2022 – 21.8.2022

Individuálna aktivita k aktuálnym výstavám, stálej expozícii a Umeleckej záhrady.

Usporiadateľ: Novohradské múzeum a galéria

Zriaďovateľom kultúrnej inštitúcie je Banskobystrický samosprávny kraj.

Vstup do NMG podľa aktuálne platných opatrení

Skip to content