Biela pastelka aj v NMG

Biela pastelka aj v našich uliciach

Verejná zbierka Biela pastelka bude už po dvadsiaty druhýkrát v uliciach slovenských miest a obcí. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky nebudú chýbať ani v Banskobystrickom kraji. Organizátorom zbierky je Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Biela pastelka pomáha tým, ktorí to potrebujú – ľudia so zrakovým postihnutím. Nevidiaci a slabozrakí nájdu pomoc v 8 krajských strediskách, v ktorých odborné pracovníčky a odborní pracovníci ročne pomôžu dovedna 3 000 klientom. Venujú im viac ako 2 600 hodín pomoci. „Aj vďaka zbierke Biela pastelka môžeme naše služby poskytovať bezplatne. Ich dĺžku nelimitujeme, každému klientovi sa pracovníci venujú tak dlho ako potrebuje. Aby sme boli klientom čo najbližšie, najmä vo veľkých krajoch, nájdu nás – okrem krajského mesta – aj v tzv. poradenských miestach. Klientom pomáhame im nielen ambulantne, ale i v domácom prostredí. Chceme, aby naši klienti žili plnohodnotný a naplnený život, hoci bez zraku alebo s jeho zvyškami,“ hovorí Eliška Fričovská, PR manažérka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

V Banskobystrickom kraji poskytuje ÚNSS svoje služby:
V Banskej Bystrici, Brezne, Zvolene, Lučenci, Žiari nad Hronom, Banskej Štiavnici, Rimavskej Sobote a Veľkom Krtíši.

Aj v uliciach miest a obcí Banskobystrického kraja môžu darcovia získať symbolickú pastelku ako poďakovanie za dobré srdce a dobrovoľný finančný príspevok. Pastelka nie je len poďakovaním sa darcom za ich porozumenie a veľkorysosť, ale aj symbolom solidarity s ľuďmi so zrakovým postihnutím.

Pastelkový tím býva zväčša dvoj- až trojčlenný. Dobrovoľníci mávajú oblečené biele tričká s modrým logom zbierky Biela pastelka. Finančné prostriedky zbierajú do bielomodrých papierových pokladničiek, ktoré sú zapečatené nálepkou s popisom. Na ňom sa nachádza:

Vyzbierané finančné prostriedky pomáhajú Bielej pastelke písať krajšie príbehy v životoch nevidiacich a slabozrakých. Využívajú sa:

Nevidiacich a slabozrakých možno podporiť:

V prípade ďalších otázok, fotografií, materiálov a informácií, môžete tiež kontaktovať:

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť posolstvo verejne zbierky Biela pastelka a pomáhať ľuďom so zrakovým postihnutím.

Tlačová správa Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

XIV. Trienále akvarelu 2022 predlžujeme termín prihlásenia - do 31. októbra 2022!


Termín prihlásenia je predĺžený do 31. októbra 2022!
A jelentkezési határidőt 2022. október 31-ig meghosszabbítottuk!
Application deadline is extended to 31st October 2022!

Trienále akvarelu v Lučenci je medzinárodná súťažná prehliadka súčasnej akvarelovej tvorby. Usporadúva sa pravidelne od roku 1983 a jej organizátorom je Novohradské múzeum a galéria v Lučenci. Je to jediné periodické výstavné podujatie na Slovensku, ktoré sa zameriava na akvarelovú tvorbu súčasných domácich a zahraničných umelcov. Toto podujatie nadväzuje aj na bohaté tradície akvarelu v tvorbe umelcov, ktorí žili a tvorili na území Novohradu.


Cieľom podujatia je mapovať a prezentovať výtvarné diela, ktoré jednak zachovávajú tradície akvarelovej techniky a taktiež prinášajú nové spôsoby, zastupujú nové trendy v tomto výtvarnom žánri. Diela sú v každom ročníku prezentované na výstave a takisto vydaním katalógu.  Pretože sa v súčasnosti tejto klasickej výtvarnej technike venuje čoraz menšia pozornosť, našim zámerom je podnietiť záujem súčasných výtvarníkov o akvarelovú tvorbu, aby sa zachovala a ďalej sa rozvíjala.

Po skončení súťaže sa ocenené práce a ďalšie porotou navrhnuté diela po dohode s autormi zaradia do
komisie pre tvorbu zbierok NMG.

Účastnícky poplatok: 15 €

SK

Prihláška XIV. Trienále akvarelu 2022

Propozície XIV. Trienále akvarelu 2022


ENG

Application 2022

Tender 2022


HU

Jelentkezés 2022

Felhívás 2022

#mindfulness týždeň s NMG

Pri príležitosti Dňa relaxu, 15.8.2022, sme si počas nachádzajúceho týždňa pripravili pre návštevníkov individuálne aktivity, ktoré by vám mali napomôcť zrelaxovať počas návštevy u nás. Pravidelné chvíľky v tichu sú jednou z možností ako sa vysporiadať s množstvom informácií, ktoré denne prijímame. V tichom prostredí sa naše mysle i telo ukľudní. Nezabudnite si dopriať “tiché chvíľky” pre seba 🙂 Či už v prírode alebo aj múzeách a galériách, ktoré poskytujú priestor na reflexiu zážitkov, spomalenie z rozbehnutého života, usporiadanie myšlienok. Bezpečný priestor, v ktorom môžeme, môžete, objavovať nové koncepty.

FB udalosť: #mindfulness týždeň s NMG
Vytlačené listy nájdete sú dostupné u lektoriek a v knižnici v podbrání. Alebo na našom Google Disku - tu.

Aktuálne prebiehajúce výstavy: Edgar Degas: Impressionizmus-Tupá pravda a 34. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo

Aktuálne vstupné do NMG: 6 €, Senior, ZŤP 3 €, Žiak, študent a dieťa 2 €, ZŤP dieťa 1 €

Lokalizácia: Novohradské múzeum a galéria na Námestí Kubínyiho č. 38/3, Lučenec

Termín konania: 15.8.2022 – 21.8.2022

Individuálna aktivita k aktuálnym výstavám, stálej expozícii a Umeleckej záhrady.

Usporiadateľ: Novohradské múzeum a galéria

Zriaďovateľom kultúrnej inštitúcie je Banskobystrický samosprávny kraj.

Vstup do NMG podľa aktuálne platných opatrení

Skip to content