Víkendy pre Ukrajinu aj v NMG

Tlačová správa Banskobystrického samosprávneho kraja

Kultúrne inštitúcie kraja pripravili Víkendy pre Ukrajinu, výťažok zo vstupného venujú na pomoc utečencom.

Do pomoci utečencom sa Banskobystrický samosprávny kraj zapojí aj prostredníctvom benefičných podujatí vo svojich kultúrnych inštitúciách. Ak chcete prispieť na dobrú vec aj vy, príďte do divadiel, múzeí, galérie a planetária, ktoré zriaďuje župa, počas siedmich Víkendov pre Ukrajinu. Celý výťažok zo vstupného i honorárov poputuje charitatívnym a neziskovým organizáciám, ktoré pomáhajú utečencom.

Kultúrne inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), sa zapoja do pomoci utečencom benefičnými podujatiami počas siedmich víkendov, od 18. marca do 1. mája 2022.Víkendy pre Ukrajinu, počas ktorých bude celý výťažok zo vstupného i honorárov v župných divadlách, múzeách, galérie a planetária venovaný na pomoc utečencom, sú ďalšou aktivitou, ktorú kraj pripravil v snahe pomôcť ľuďom, postihnutým vojnou na Ukrajine. To, že ide o podujatie „Pre Ukrajinu“, bude označené aj priamo v programe divadiel a planetária, v prípade múzeí a galérie pôjde o výťažok z víkendového vstupného do stálych expozícií i aktuálnych výstav.

„Podobne, ako kultúra ďakovala zdravotníkom za ich nasadenie v boji proti COVID-19, sa teraz naše kultúrne inštitúcie zapájajú do pomoci utečencom. Je to možné aj vďaka podpore zastupiteľstva, ktoré umožnilo organizovanie benefičných podujatí a venovanie výťažku zo vstupného charitatívnym a neziskovým organizáciám. Pozývame preto aj širokú verejnosť počas víkendov do našich divadiel, planetária, múzeí a galérie – okrem kultúrneho zážitku si odnesiete aj vedomie, že svojou návštevou ste prispeli na pomoc tým, ktorí to potrebujú,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Tri divadlá a planetárium, ktorých zriaďovateľom je župa – Bábkové divadlo na Rázcestí, Divadlo Štúdio tanca, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského a Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom, venujú na pomoc utečencom všetky získané honoráre a tržby z predaných lístkov za divadelné a filmové predstavenia odohrané v piatok, sobotu a nedeľu.

Rovnako päť krajských múzeí a galéria – Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote, Pohronské múzeum v Novej Bani, Horehronské múzeum v Brezne, Novohradské múzeum a galéria v Lučenci a Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici venujú výťažok zo všetkých predaných vstupeniek počas sobôt a nedelí na tieto účely.

„Krajské knižnice sme požiadali, aby pri nákupe kníh z účelových finančných prostriedkov kraja zohľadnili aj nákup literatúry pre deti a mládež v ukrajinskom jazyku. Do tejto aktivity by sme radi zapojili v ďalšej fáze aj naše osvetové strediská, ktoré by sa mohli podieľať na prepájaní slovenskej a ukrajinskej kultúry,“ povedal Peter Černek, vedúci Oddelenia kultúry Úradu BBSK.

Zriaďovateľom NMG je BBSK.

Novohradské múzeum a galéria, Lučenec
• TAJOMSTVÁ TROPICKÉHO HMYZU
Trvanie výstavy: od 23. marca 2022
Výstava tropického hmyzu zo súkromnej zbierky Michala Zachara z Prievidze, ktoré si zberateľ doviezol z expedícií po svetových kontinentoch. Vstupné podľa aktuálneho cenníka.


Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica - Bethlenov dom
SNEH, KAMEŇ, HVIEZDA, STROM
Trvanie výstavy: od 28. apríla 2022 – 28. augusta 2022
Spoločná výstava Rudolfa Sikoru a Vladimíra Havlíka.


Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica - Pretórium
JURAJ GAVULA – VITÁLNE FORMY
Trvanie výstavy: od 24. marca 2022 – 19. júna 2022
Monografická výstava Juraja Gavulu (1942) predstavuje jeho sochársku tvorbu.

Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica - Vila Dominika Skuteckého
ESEJ O MEDENOM HÁMRI
Trvanie výstavy: od 26. februára 2022 do 28. februára 2023
Reflexia Medeného hámra, prostredníctvom fotografií Jána Kekeliho a tvorby Dominika Skuteckého.

Stredoslovenské múzeum, Banská Bystrica - Tihányiovský kaštieľ
SEDÍM NA VEDENÍ A JE MI DOBRE
Trvanie výstavy: od 18. marca 2022 do 12. júna 2022
Interaktívna výstava projektu LIFE Energia, na ktorej zažijete pocit, aké to je byť vtákom v krajine preplnenej elektrickým vedením.

Horehronské múzeum, Brezno - Meštiansky dom
SVIATKY JARI
Trvanie výstavy: od 5. apríla 2022 do 13. apríla 2022
Výstava rôznych druhov kraslíc.
SVETLO A PRIESTOR
Trvanie výstavy: od 22. marca 2022 do 22. mája 2022
Autorská výstava súčasnej tvorby akademickej maliarky Eriky Šándorovej a jej dcéry Martiny Marinos.

Pohronské múzeum, Nová Baňa
PODOBY
Trvanie výstavy: od 25. marca 2022 do 2. mája 2022
Výber obrazov z tvorby Novobančanky Márie Debnárovej.
OTEC A SYN: DODEKOVCI
Trvanie výstavy: od 1. apríla 2022 do 23. júna 2022
Výstava obrazov a pozostalostí po Karolovi a Eugenovi Dodekovcoch.

Gemersko-malohontské múzeum, Rimavská Sobota
SYSEĽ
Trvanie výstavy: 9. septembra 2021 – 31. mája 2022
Výstava Syseľ predstaví spôsob života jedného z najfotogenickejších hlodavcov.
RIMAVSKÁ SOBOTA 1271 – 2021
Trvanie výstavy: 26. októbra 2021 – 30. apríla 2022
Výstava je sprístupnená pri príležitosti 750. výročia prvej upresňujúcej písomnej zmienky o sídle Rimavská Sobota.
KRESŤANSTVO V INDII. VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ INDICKÉHO FOTOGRAFA BENOY K. BEHLA
Trvanie výstavy: 6. apríl 2022 - 1. máj 2022
Popredný indicky fotograf, filmový producent a historik umenia Benoy K. Behl pripravil sériu fotografií z centra kresťanstva v oblasti Goa.
PRENASLEDOVANIE RÓMOV V OBDOBÍ SLOVENSKÉHO ŠTÁTU
Trvanie výstavy: 6. apríl 2022 - 1. máj 2022
Výstava, ktorú pripravilo SNM - Múzeum holokaustu v Seredi, je zameraná na perzekučné opatrenia slovenského štátu namierené proti Rómom.

Skip to content