Oznam: Zimná sezóna a zmena otváracích hodín

Od 1. októbra 2023 meníme otváracie hodiny pre návštevníkov. Novohradské múzeum a galéria bude otvorená od utorok-nedeľa: 09:00 - 17:00 a v pondelok zatvorené.

Digitálny suvenír - Plagát 010/2023

Kúsok umenia domov. Vytvorte si doma svoju galériu. Aktuálne je dostupný vo formáte A3 🙂 Zlatá Zuzana v zbierkach Novohradského múzea a galérie 🙂

Stiahnuť si ich môžete tu: Plagáty na stiahnutie / uložené na Google Disk NMG

Biela pastelka aj v NMG

Biela pastelka aj v našich uliciach

Verejná zbierka Biela pastelka bude už po dvadsiaty druhýkrát v uliciach slovenských miest a obcí. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky nebudú chýbať ani v Banskobystrickom kraji. Organizátorom zbierky je Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Biela pastelka pomáha tým, ktorí to potrebujú – ľudia so zrakovým postihnutím. Nevidiaci a slabozrakí nájdu pomoc v 8 krajských strediskách, v ktorých odborné pracovníčky a odborní pracovníci ročne pomôžu dovedna 3 000 klientom. Venujú im viac ako 2 600 hodín pomoci. „Aj vďaka zbierke Biela pastelka môžeme naše služby poskytovať bezplatne. Ich dĺžku nelimitujeme, každému klientovi sa pracovníci venujú tak dlho ako potrebuje. Aby sme boli klientom čo najbližšie, najmä vo veľkých krajoch, nájdu nás – okrem krajského mesta – aj v tzv. poradenských miestach. Klientom pomáhame im nielen ambulantne, ale i v domácom prostredí. Chceme, aby naši klienti žili plnohodnotný a naplnený život, hoci bez zraku alebo s jeho zvyškami,“ hovorí Eliška Fričovská, PR manažérka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

V Banskobystrickom kraji poskytuje ÚNSS svoje služby:
V Banskej Bystrici, Brezne, Zvolene, Lučenci, Žiari nad Hronom, Banskej Štiavnici, Rimavskej Sobote a Veľkom Krtíši.

Aj v uliciach miest a obcí Banskobystrického kraja môžu darcovia získať symbolickú pastelku ako poďakovanie za dobré srdce a dobrovoľný finančný príspevok. Pastelka nie je len poďakovaním sa darcom za ich porozumenie a veľkorysosť, ale aj symbolom solidarity s ľuďmi so zrakovým postihnutím.

Pastelkový tím býva zväčša dvoj- až trojčlenný. Dobrovoľníci mávajú oblečené biele tričká s modrým logom zbierky Biela pastelka. Finančné prostriedky zbierajú do bielomodrých papierových pokladničiek, ktoré sú zapečatené nálepkou s popisom. Na ňom sa nachádza:

Vyzbierané finančné prostriedky pomáhajú Bielej pastelke písať krajšie príbehy v životoch nevidiacich a slabozrakých. Využívajú sa:

Nevidiacich a slabozrakých možno podporiť:

V prípade ďalších otázok, fotografií, materiálov a informácií, môžete tiež kontaktovať:

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť posolstvo verejne zbierky Biela pastelka a pomáhať ľuďom so zrakovým postihnutím.

Tlačová správa Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Oznam

Dňa 15. 09. 2023 (piatok) bude NMG pre návštevníkov otvorené od 10:00 - 18:00 🙂

Digitálny suvenír - Plagát 009/2023

Kúsok umenia domov. Vytvorte si doma svoju galériu. Aktuálne je dostupný vo formáte A3 🙂 Zlatá Zuzana v zbierkach Novohradského múzea a galérie 🙂

Stiahnuť si ich môžete tu: Plagáty na stiahnutie / uložené na Google Disk NMG

Oznam

Dňa 01. 09. 2023 (piatok) bude NMG pre návštevníkov otvorené od 10:00 - 18:00 🙂

Digitálny suvenír - Plagát 008/2023

Kúsok umenia domov. Vytvorte si doma svoju galériu. Aktuálne je dostupný vo formáte A3 🙂 A detail z aktuálnej výstavy 35. MKS 🙂

Stiahnuť si ich môžete tu: Plagáty na stiahnutie / uložené na Google Disk NMG

Oznam

Dňa 29. 8. 2023 (utorok) bude NMG pre návštevníkov otvorené od 10:00 - 18:00 🙂

Výstava: Písmo na textile - Koliesko 2023

Koliesko 2023 festival tradičnej ľudovej kultúry-v Kokave nad Rimavicou s vernisážou výstavy: Písmo na textile 4.8.2023 o 17:00 v priestoroch kultúrneho domu 🙂 Autorka výstavy: Michaela Škodová, etnologička NMG

Digitálny suvenír - Plagát 007/2023

Kúsok umenia domov. Vytvorte si doma svoju galériu. Aktuálne je dostupný vo formáte A3 🙂 Inšpirovaný témou aktuálnej výstavy: "Ohlasy secesie v Novohrade II."

Stiahnuť si ich môžete tu: Plagáty na stiahnutie / uložené na Google Disk NMG

Skip to content