Zriadovateľom NMG v Lučenci je Banskobystrický samosprávny kraj    www.vucbb.sk    
  


Pozývame Vás na podujatiePozývame Vás na prehliadku výstavy MALIAR LUČENCA - Život a dielo Františka Gyurkovitsa 


Výstava je predĺžená do 18.12.2016


TLAČOVÁ  SPRÁVA

Maliar Lučenca – život a dielo Františka Gyurkovitsa (1876 – 1968)

Výstava k 140. výročiu narodenia umelca.


Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

6. 10. - 4. 12. 2016,    vernisáž: 6.10.2016 o 16,00 hod.

Kurátorka výstavy : Andrea Németh Bozó

         Františka Gyurkovitsa právom spomínajú ako maliara Lučenca, resp. Novohradu. Jeho život a dielo sa neoddeliteľne spája s týmto mestom a jeho okolím. Narodil sa v Budapešti, prevažnú časť svojho života však prežil v Lučenci. V čase, keď sa natrvalo usadil v Lučenci (1913), mal už za sebou roky štúdia v Budapešti, Paríži (Akadémia Julian) a na Mníchovskej akadémii. Status akademického maliara a jeho obľúbená povaha ho predurčili stať sa významnou osobnosťou.  V období Rakúsko - uhorskej monarchie bol uznávaným a vyhľadávaným umelcom, neskôr, v mladom československom štáte ako príslušník národnostnej menšiny sa stal maliarom tvoriacim na periférii umeleckého života. Až v druhej polovici 20. storočia, v jeho pokročilom veku, sa začala integrácia jeho tvorby do celoštátneho kultúrneho kontextu Slovenska, no jeho život a dielo doteraz neboli komplexne spracované.

         Svoj výtvarný výraz rozvíjal na základe štúdií v Mníchove. K akademickému realizmu si osvojil aj princípy plenérizmu, ktoré určili celú jeho umeleckú dráhu. Maľoval tradičným spôsobom, prostredníctvom ktorého mohol okolitý svet zachytávať tak, ako ho sám videl. Vonkajšie javy interpretoval cez svoj optimistický pohľad na život. „Jeho rukopis je vo všetkých týchto prácach prudký, bezpečný, nános farby je prevažne pastózny, vytvárajúci charakteristickú štruktúru povrchu maľby. Gyurkovits má rád svetlo a farbu, preto veľmi často využíva svetelný kontrast, harmonizovaný citlivo podávaným polotieňom.“ – píše o ňom Marian Váross. Jeho najobľúbenejšími motívmi boli žánrové obrazy, figurálne kompozície, portréty, krajiny a veduty, ktoré diváka zavedú do starých zákutí Lučenca, parku, trhov a jarmokov - ruchu života obyvateľov mesta a jeho okolia.

         Zámerom výstavy je nielen spoznať maliarovu umeleckú dráhu, ale priblížiť aj jeho osobnosť v kontexte rodinných vzťahov a historicko-spoločenských pomerov doby. Okrem vystavených diel – olejomalieb, akvarelov, pastelov a náčrtových kresieb či štúdií - prostredníctvom fotografií a dokumentov predstavíme aj momenty a súvislosti z jeho života.

         Prezentované diela sú zo zbierok Novohradského múzea a galérie v Lučenci, Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici, Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, Katolíckej fary v Lučenci a od súkromných majiteľov. Fotografie, dokumenty a osobné predmety z autorovej pozostalosti poskytli rodinní príslušníci umelca.

                                                                                                                    Andrea Németh Bozó

 (Stála expozícia, foto NMG)
__________________________________________________________________________________


 
kontakt na webmastra: postmaster@nmg.sk   Last edit:   7. december 2016