Zriadovateľom NMG v Lučenci je Banskobystrický samosprávny kraj    www.vucbb.sk    
  

Pozývame Vás na výstavy a podujatia
.


TLAČOVÁ SPRÁVA

Božena Slančíková Timrava (1867-1951)

Výstava zo zbierok Novohradského múzea a galérie, Literárneho múzea Slovenskej národnej knižnice a  Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho nám.3, Lučenec

20. 9. 2017 - 15. 10. 2017, vernisáž výstavy 20. 9. 2017 o 14.00

Kurátor výstavy: Mgr. Michaela Škodová  

 

Výstava návštevníkov Novohradského múzea a galérie chronologicky prevedie jednotlivými kapitolami života významnej spisovateľky realistickej prózy Boženy Slančíkovej Timravy, ktorá väčšinu svojho života strávila obklopená novohradskými vrchmi. Cez spomienky jej blízkych príbuzných i dlhoročných priateľov spoznáte osobnosť  Timravy nielen ako spisovateľky. Objavíte,  čo vo svojom živote milovala,  ako rada trávila čas, čomu ho zasvätila. Dozviete sa o jej pohnútkach k tvorbe, kedy začala vnímať svoje okolie ako zaujímavé pre literárne stvárnenie a ako miesta, s ktorými bol jej život bytostne spätý, ovplyvnili jej tvorbu. Spoznáte „Boženku“, „tetušku“, Timravu.

Deň vernisáže výstavy bude zároveň Prvým dňom predaja striebornej zberateľskej mince nominálnej hodnoty 10€  "150.výročie narodenia Boženy Slančíkovej Timravy".

Partnermi podujatia sú: Národná banka Slovenska, Mincovňa Kremnica a Novohradské múzeum a galéria v Lučenci.              

Sponzorom výstavy je AGRO CS Slovakia.

 

 (Stála expozícia, foto NMG)
__________________________________________________________________________________

Víťazstvá, ktoré pomáhajú

 

        Biela pastelka, symbol pomoci v na prvý pohľad neriešiteľných situáciách v živote nevidiacich a slabozrakých, kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Každá z nich sa premení na pomocnú ruku podanú pri snahe naučiť sa samostatne a najmä bezpečne chodiť s bielou palicou, variť, postarať sa o domácnosť, pracovať s počítačom a mnoho iných činností, z ktorýchkaždá je malým víťazstvom. Víťazstvom, ktoré ľuďom so zrakovým postihnutímpomôže viesť plnohodnotný život.

Biela pastelka je v roku 2017 ohraničená 1. júnom a 31. decembrom. Podporiť aktivity pre nevidiacich a slabozrakých je možné príspevkom na účet verejnej zbierky SK23 1111 0000 0014 3025 8006 alebo do stacionárnych pokladničiek umiestnených vo vybraných inštitúciách (školy, úrady, firmy a pod.),zaslaním SMS na číslo 820 v hodnote 2 € v sieti všetkých mobilných operátorovalebo on-line na www.bielapastelka.sk. Ulice miest a obcí po celom Slovensku budú našim tradičným dvojčlenným tímom patriť 22. a 23. septembra. Informačné stánky sa opäť naplnia najrôznejšími kompenzačnými a optickými pomôckami a odpoveďami na všetky vaše otázky o živote so zrakovým postihnutím. Úvodný výkop kampane urobíme vo štvrtok 21.9. v Europa SC v Banskej Bystrici, rodnom meste ambasádora Bielej pastelky 2017, niekoľkonásobného futbalistu roka Mareka Hamšíka. Piatok 22.9. medzi 10.00 a 17.00 nás budete môcť stretnúť na viacerých miestach. Poznačte si: City Aréna v Trnave, OC MAX v Trenčíne, OC Centro v Nitre, Ul. 17. novembra v Topoľčanoch, Mirage SC v Žiline, Divadelné námestie v Martine, ZOC MAX v Prešove, Námestie sv. Egídia v Poprade, Námestie Slobody v Humennom, Aupark v Košiciach a Eurovea v Bratislave, kde sa so sprievodným slovom speváčky a moderátorky Kristíny Prekopovej uskutoční hlavné podujatie Bielej pastelky 2017. V krajských mestách budeme navyše meraťzrakové parametre deťom v predškolskom veku a dospelým, ponúkneme vám možnosť odfotiť sa s maketou Mareka Hamšíka a futbalovou loptou s jeho podpisom. Tešíme sa na vás!

 

Výnos verejnej zbierky bude použitý na:

o   špeciálne rehabilitačné programy zamerané na výcvik samostatnej chôdze s bielou palicou, kurzy Braillovho písma, práce s rôznymi kompenzačnými pomôckami, sebaobsluhy a pod.;

                            o obhajobu práv ľudí so zrakovým postihnutím zameranú na vytváranie rovnakých príležitostí;

o   odstraňovanie a prevenciu vytvárania architektonických a dopravných bariér;

o   oboznamovanie verejnosti s možnosťami riešenia problémov nevidiacich a slabozrakých ľudí.

 

Za akúkoľvek prejavenú podporu vám ďakujeme.

   

 


 
kontakt na webmastra: postmaster@nmg.sk   Last edit:   16.október 2017  13:52