Zriadovateľom NMG v Lučenci je Banskobystrický samosprávny kraj    www.vucbb.sk    
 

                                        V mesiacoch august - september máme otváracie hodiny predlžené, tj                                                          

                                                    Pon - zatvorené,  Ut - pia  9.00 - 18.00,  So - Ne 14.00-18.00.                                                             
             Prieskum spokojnosti s kultúrnymi inštitúciami Banskobystrického samosprávneho kraja   


 Pozývame Vás na výstavy
 


                           
                            
 

                           
 

                           
 

                TLAČOVÁ  SPRÁVA

                31. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo 2019 – výstava

                Vernisáž: 2. 8.  2019, o 16.00

                Trvanie výstavy: 2. 8. – 15. 9. 2019

                Miesto: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci, Kubínyiho nám. 3

Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo je najstaršie nepretržite fungujúce sympózium na Slovensku so  zameraním na keramickú tvorbu,

ktoré je na  domácej pôde jedinečné svojho charakteru. Zohráva dôležitú úlohu vo výtvarnom  umeleckom dianí, keďže prispieva k rozvinutiu umeleckej 

keramiky na Slovensku a posilňuje jej  postavenie medzi ostatnými výtvarnými  médiami. Novohradské múzeum a galéria v Lučenci od roku 1989 pravidelne 

usporadúva toto podujatie v spolupráci so SVU – Združením  keramikov Slovenska a závodom Žiaromat a.s. Kalinovo, ďalšími partnermi sú Mesto Lučenec 

a Obec Kalinovo. Umelci tvoria v  neateliérových podmienkach závodu, a tak môžu  využiť jedinečné možnosti v tvorbe, ktoré im poskytuje závod 

Žiaromat a.s. Kalinovo,  akým je kvalitná hlina – šamot, technické vybavenie – možnosť vypaľovania aj  veľkoformátových diel vo veľkokapacitných peciach  závodu.

Účastníkmi 31. ročníka sympózia sú Helena Hlušičková z Čiech, Zsuzsa Pannonhalmi z Maďarska, Adriena Kutaková, Ivica  Markovičová a Eva Srníková zo Slovenska. 

Výstava  pripravená z príležitosti 31. ročníka predstaví diela vytvorené počas ich tvorivého  pobytu v závode Žiaromat a.s. Kalinovo. Všetky spomenuté k

eramičky sa už zúčastnili tohto  podujatia v minulosti, ich tvorba je už  zastúpená dielami aj v zbierkovom fonde NMG. Svoje umelecké zámery opäť rozvíjajú 

pri netradičných podmienkach závodnej milieu,    experimentujú s možnosťami vo využití tunajšej hliny. Vytvárajú tak nové podoby plastík, sochárskych prác, 

alebo keramických obrazov,  reliéfov.

Popri továrenských podmienkach a vypaľovaní vo veľkokapacitných peciach v aktuálnom ročníku keramici opäť siahali aj po  tradičnej, pôvodom japonskej technike raku,  

ktorá dodáva dielam jednak rustikálny charakter, ale aj kovový lesk špeciálnych raku-glazúr. 

Časť vytvorených diel obohatí zbierku umeleckej keramiky Novohradského múzea a galérie, ktorá mapuje súčasnú keramickú  tvorbu od prvých ročníkov sympózia.

 

                 Vypracovala: Andrea Németh Bozó

 

                Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

                Projekt finančne podporil Banskobystrický samosprávny kraj.                                           

       --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             Pozvánka na otvorenie výstavy

            Expozícia, za ktorou cestujú tisíce ľudí do Číny, prichádza v septembri do Lučenca!   Poďte s nami objaviť úžasný pohľad do hrobky prvého cisára Čchin Š chuang-ti, ktorý
            ako prvý dokázal zjednot  iť Čínu a ukončil tak obdobie chaosu medzi všetkými čínskymi štátmi. V jeho hrobke sa viac ako 2 000 rokov ukrývalo 8 000 vojakov, ktorí teraz    
            patria medzi ôsmy div sveta!  V interaktívnej výstave sa dozviete zaujímavosti o živote prvého cisára, o zjednotení Číny, o zavedení reforiem, o Veľkom čínskom múre, o      
            cisárovej hrobke, o výrobe terakotových vojakov a ich hodnostiach!


                 

              
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

             TLAČOVÁ  SPRÁVA
XXXI. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo 2019
Tvorivý pobyt umelcov
Termín tvorivého pobytu: 8. 7.  – 1. 8. 2019
Miesto tvorivého pobytu: Žiaromat a.s. Kalinovo
Termín a miesto výstavy: 2. 8.  – 15. 9. 2019, Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho nám.3, Lučenec
Účastníci: Helena Hlušičková (CZ), Adriena Kutaková (SK), Ivica Markovičová (SK), Zsuzsa Pannonhalmi (HU), Eva Srníková (SK)

Leto 2019 v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci je opäť zamerané na keramiku. Dňa 8. júla sa začal v kalinovskom Žiaromate už  tradičný tvorivý pobyt umelcov - Medzinárodné keramické sympózium Lučenec – Kalinovo.  Tradícia tohto podujatia pretrváva  v Lučenci a
v jeho okolí už 31 rokov, organizuje sa od roku 1989. Jedná sa vlastne o najstaršie nepretržite fungujúce sympózium na  Slovensku so zameraním na keramickú tvorbu na domácej pôde. Hlavným organizátorom je  Novohradské múzeum a galéria v Lučenci  v spolupráci so SVU – Združením keramikov Slovenska a závodom Žiaromat a.s. Kalinovo, ďalšími partnermi sú Mesto Lučenec a obec  Kalinovo. Umelci  tvoriaci v areáli továrne môžu využiť jedinečné možnosti, ktoré im poskytuje závod. Takým je v prvom rade kvalitná  hlina – šamot a technické vybavenie – možnosť vypaľovania aj veľkoformátových diel vo veľkokapacitných peciach závodu.
31. ročníka sa zúčastňujú umelci v zostave: Helena Hlušičková z Čiech, Zsuzsa Pannonhalmi z Maďarska, Adriena Kutaková, Ivica  Markovičová a Eva Srníková zo Slovenska. Aj pri tomto ročníku sympózia organizujeme 20. júla v sobotu podujatie s názvom „Dotkni sa Novohradu; objav keramiku“ s bohatým  programom pre deti aj dospelých, počas ktorého sa tradičná novohradská keramika prepája s umením keramiky.
Diela vytvorené na 31. ročníku tvorivého pobytu budú predstavené na výstave od 2. 8. 2019 v priestoroch Novohradského múzea  a galérie, časť z nich obohatí zbierku umeleckej keramiky našej inštitúcie.
Tlačovú správu vypracovala: Andrea Németh Bozó

Tlačovú správu vypracovala: Andrea Németh Bozó


        

  Helena Hlušičková, Adriena Kutaková, Eva Srníková

                       _____________________________________________________________________

 


 
Last edit:  23.7.2019