Zriadovateľom NMG v Lučenci je Banskobystrický samosprávny kraj    www.vucbb.sk    
  Pozývame Vás na výstavy:


        Dve etniká, dva rôzne svety, spoločné osudy. Putovná archeologická výstava Avari a Slovania na sever od Dunaja prezentuje unikátny materiál z obdobia príchodu prvých Slovanov na naše územie až po vznik Veľkomoravskej ríše. Návštevníci majú možnosť vidieť takmer 500 artefaktov zo zbierok viacerých inštitúcií. Väčšinu vystavených exponátov tvoria šperky, súčasti odevov a konských postrojov z drahých kovov, ale aj predmety každodennej potreby, keramika či zbrane. Súčasťou výstavy je rekonštrukcia slovanského žiarového hrobu,  avarského kostrového hrobu bojovníka s koňom a trojrozmerný model mohyly slovanského veľmoža. Vystavené predmety dopĺňajú texty, mapy a fotografie.

Vernisáž  sa uskutoční dňa 11.apríla 2017 o 16.00 v priestoroch Novohradského múzea a galérie na Kubínyiho nám. 3 v Lučenci. Výstava potrvá do 28.mája 2017.

        Marek Both /Slovenské národné múzeum v Martine/
        Výstava predstaví schopnosti a remeselné zručnosti študentov umeleckých študijných odborov Súkromnej strednej umeleckej školy z  Hodruše – Hámrov, ktorí dokážu s pomocou podkladov z Archeologického múzea SNM vyrobiť originálne repliky predmetov používaných v dobách dávno minulých. Pri zhotovovaní šperkov, zbraní a ďalších artefaktov neboli archeologické pamiatky prísne kopírované, ale kreatívne realizované, pričom boli použité pôvodné technologické postupy. Návštevník má výnimočnú príležitosť porovnať originálne artefakty s dielami študentov.

Realizátorom výstavy je Súkromná stredná umelecká škola z Hodruše - Hámrov  a  Novohradské múzeum a galéria v Lučenci Výstava poukazuje na precízne spracované replík tisíce rokov starých artefaktov a dokazuje, že umelecké remeslá môžu pomôcť aj v oblasti archeológie a múzejníctva.

Vernisáž výstavy sa uskutoční dňa 11.4.2017 o 16:00 v priestoroch Novohradského múzea a galérie Kubínyiho 3 v Lučenci.

 

 (Stála expozícia, foto NMG)
__________________________________________________________________________________


 
kontakt na webmastra: postmaster@nmg.sk   Last edit:   22.mája 2017