Zriadovateľom NMG v Lučenci je Banskobystrický samosprávny kraj    www.vucbb.sk    
  

Vážení návštevníci,  od 27. 11.  máme v dňoch utorok - piatok otvorené v čase 8:00 - 16:00 hod.

Pozývame Vás na výstavy a podujatia:


Výstava Glassmovement je predĺžená do 14. 1. 2018

.


TLAČOVÁ SPRÁVA

Glassmovement

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho nám.3, Lučenec

Trvanie 19.10.2017-26.11.2017, vernisáž výstavy 19.10. 2017 o 16.00

 

Výstava Glassmovement prinesie ucelený pohľad na dejiny umeleckej tvorby v oblasti sklárstva na Slovensku. Po prvýkrát sa v Novohrade sa verejnosť oboznámi s unikátnym a reprezentatívnym výberom výsledkov medzinárodných sklárskych sympózií doplnených aj o ateliérovu tvorbu. Inštalácia prezentuje výber diel svetoznámych slovenských umeleckých sklárov doplnených aj o tvorbu zahraničných hostí pozvaných na sklárske podujatia konané na Slovensku. Vystavených bude 100 diel umelcov  pochádzajúcich zo Slovenska ako Ľuboš Ferko, Juraj Steinhübel Ján a Catherine Zoričák, a zo zahraničia Nicole Barondeau, Thierry Baudry z Francúzska, profesor R. Meitner z Holandska, Bohuš Eliáš z Čiech, M. Papais, Harry Tun z Kanady, Helmut Hundstorfer z Rakúska, Annaleena Hakatie z Fínska, Pattantyús Gergely, János Polyák z Maďarska a E. Horton z Austrálie. Časť z vystavovaných diel vznikla aj v Novohrade v sklárni v Zlatne na sklárskych sympóziách konaných v rokoch 1992, 1993, 1995 a 1999. Vďaka tomu sa radí Zlatno na významné miesto späté s rozvojom umeleckého sklárstva na Slovensku. Kurátorom výstavy je akademický sochár Ľubomír Ferko.

Výstava je ďalšou realizáciou úspešného projektu Sklárske umenie 1990-1999. Zároveň bude počas jej trvania uvedená do života nová unikátna publikácia mapujúca konanie sklárskych sympózií na Slovensku v rokoch 1990-1999, významného holandského kunsthistorika Fransa Jeursena. Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Výstava Glassmovement bude v priestoroch Novohradského múzea a galérie na Kubínyiho námestí č. 3 verejnosti prístupná do 14. januára 2018.

 (Stála expozícia, foto NMG)
__________________________________________________________________________________ 
kontakt na webmastra: postmaster@nmg.sk   Last edit:   8.december 2017