Zriadovateľom NMG v Lučenci je Banskobystrický samosprávny kraj    www.vucbb.sk    
 
  
   
   Pozývame Vás na výstavu
                                                   
  Výstavy 2019 - archív


  TLAČOVÁ SPRÁVA

  Výstava Sadnite si, prosím

  Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho nám.3, Lučenec

  17.12.2018 – 17.2.2019

  Kurátor: Mgr. Michaela Škodová

Do 17 .storočia bola stolička symbolom spoločenského postavenia a ukážkou moci jej vlastníka. Po zmene spoločenských pomerov si začali  majetnejší ľudia pri usporadúvaní zábav, ale aj trávení voľného času nárokovať väčšie pohodlie, s čím súvisel príchod módy nábytku pre každého.  Vďaka častejšiemu zapájaniu sa žien do spoločenskej konverzácie vzniklo kreslo. Pohovky sa objavovali už na začiatku 18. storočia a v každej  meštianskej či šľachtickej domácnosti mali nezastupiteľné miesto. Sedací nábytok tak plnil praktickú, ale aj estetickú funkciu, pretože práve  rôznorodosť materiálov a technického prevedenia im dodávala množstvo možností.
           Zámerom výstavy je priblížiť životnú úroveň a dobový vkus zariadenia novohradských vidieckych, meštianskych, ale aj šľachtických domácností v  19. a 20. storočí a zároveň predstaviť kolekciu kresiel, ktoré sa podarilo vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia a Banskobystrického  samosprávneho kraja  zreštaurovať v rokoch 2017 a 2018.

Výstava Sadnite si, prosím predstavuje jednotlivé typy sedacieho nábytku, ktoré plnili vo vidieckom prostredí hlavne praktickú funkciu,  prechod  od čisto praktických stoličiek cez drevené kreslá, používané v meštianskych domácnostiach až po luxusné historizujúce pohovky a kreslá pochádzajúce  z  interiérov lučenských živnostníkov, remeselníkov či vyššej spoločnosti.
          Dôraz je kladený na trojrozmerné predmety zo zbierkového fondu múzea a galérie, ktoré sú doplnené dobovými fotografiami, ako aj maľbami, ktoré   priamo dokazujú prítomnosť a časté využívanie jednotlivých typov sedacieho nábytku v novohradskej spoločnosti.

  Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia. 

  Výstavu podporil z verejných zdrojov  Fond na podporu umenia a Banskobystrický  samosprávny kraj.

 
                       

                                              _____________________________________________________________________


              

   


 
Last edit:  19.2.2019