Zriadovateľom NMG v Lučenci je Banskobystrický samosprávny kraj    www.vucbb.sk    
  
Pozývame Vás na výstavy a podujatiaREFLEXIE IV.

 
Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

14. 6. - 29. 7. 2018,    vernisáž: 14. 6. 2018 o 16.00 hod.

 
Spoluorganizátor:
Asociácia slovenského umenia - (Association of Slovak Arts – ASA)

Kurátori výstavy : Mgr. Zora Petrášová, akad.mal. Pavol Muška

 

    Interpretácie názorov, myšlienok, postojov výtvarníkov, zobrazovanie vážnych , ale aj banálnych tém v projekte  Reflexie, boli v predchádzajúcich ročníkoch prezentované vo viacerých galériách a výstavných sieňach  na Slovensku.  Štvrté pokračovanie pod názvom Reflexie IV. majú v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci svoju premiéru.  Jedná sa o výstavu salónneho typu, pri ktorej sa sami autori rozhodli, čím budú reprezentovať seba a svoju tvorbu. Na rozdiel od výstav kurátorského typu, kde je nastavená téma alebo program, výstavy salónneho typu nesú so sebou určité odlišnosti a majú svoju charakteristiku. Tá spočíva v rozmanitosti obsahu, formy a štýlu. Na výstave sa prezentujú výtvarní umelci niekoľkých generácií. Výtvarné diela preto reflektujú vzdelanie  zúčastnených  autorov, ktorí ho získavali v priebehu rokov 1954 až po súčasnosť. Toto rozpätie nie je možné na výstave prehliadnuť. Kolektívnym výstavám je vlastná aj vzájomná konfrontácia diel, ktorá je samotnou inštaláciou vo výstavnom priestore ešte viac podčiarknutá. Všetky diela v takýchto dočasných vzťahoch získavajú iný rozmer a hoci mnohé rozmerovo menšie, alebo  farebne menej atraktívne si hľadajú svoj priestor, aby oslovili návštevníkov, samozrejme len na obdobie výstavy. Následne si žijú svojim životom. Návštevník je pozývaný do týchto vzťahov a prinútený aktívne ich vnímať, hodnotiť a rozlišovať. Toto rozpoznávanie je zmyslom aj zábavou návštevníka, ktorý si na základe svojich skúseností, vzdelania, prípadne len intuíciou  vytvára svoj pohľad na dielo a autora.  Na výstave sa podieľa 39 autorov, ktorých miesta pôsobenia sú po celom Slovensku - od Bratislavy až po Košice. Sú členmi ôsmych právnických združení, kolektívnych členov asociácie ASA.

Pavol Muška, akad. maliar, spolukurátor výstavy

TLAČOVÁ SPRÁVA

Interaktívna výstava vedeckých hračiek KALEIDOSKOP

V spolupráci s OZ Vedecká hračka z Banskej Bystrice

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho nám.3, Lučenec

10.5.2018- 10.6.2018

 

Od udelenia prvého patentu na kaleidoskop vynikajúcemu škótskeho fyzikovi a popularizátorovi vedy Davidovi Brewsterovi uplynulo viac ako 200 rokov. Kaleidoskop bol vlastne vedľajší produkt jeho výskumu polarizácie svetla. Prvý kaleidoskop bol z trubice, v ktorej Brewster umiestnil na jednom konci niekoľko zrkadiel a na opačnom konci pár priesvitných diskov, medzi ktoré vložil koráliky. Spočiatku vedecký prístroj sa stal zakrátko populárnou hračkou.

Pôvodná interaktívna výstava hračiek, hier, hlavolamov a jednoduchých neškolských fyzikálnych experimentov pre malých i veľkých pod názvom Kaleidoskop ponúka veku primerané priblíženie a objasnenie prírodných zákonov a vedeckých poznatkov, vedecké hračky, hračky pre predškolákov, stavebnice, spoločenské hry, hlavolamy, drobné experimenty, radosť a zábavu.

Výstava Kaleidoskop potrvá v priestoroch Novohradského múzea a galérie na Kubínyiho nám. 3 v Lučenci do 10.júna 2018. Pre školské skupiny je potrebná rezervácia vopred, a to na telefónnom čísle 047/ 433 23 97 alebo e-mailom na info@nmg.sk.


 

Návštevníkom ponúka poklady materiálnej, historickej, umeleckej a nenahraditeľnej výpovednej hodnoty. Expozícia je výsledkom kolektívnej práce odborných pracovníkov Novohradského múzea a galérie i externých spolupracovníkov. Bolo potrebné zohľadniť priestorové a finančné limity, vychádzať zo špecifických podmienok regionálnej inštitúcie, ktorá od svojho založenia v roku 1955, prešla nespočetným radom zmien. Menilo sa pomenovanie, menili sa zriaďovatelia, menili sa sídla inštitúcie/Halič, Fiľakovo, Lučenec/ , personálne obsedenie odborných postov, rozširovali a znova sa zmenšovali  výstavné a depozitné priestory. Nezastupiteľná úloha fondovej inštitúcie však zostávala. Uchovávanie časti kultúrneho dedičstva, systematické dopĺňanie a budovanie zbierkových súborov a ich všestranné zhodnocovanie.

Sprievodca po stálej expozícii ponúka krátky vstup do bohatej histórie novohradského regiónu. Dáva možnosť detailnejšie spoznať vystavené kolekcie predmetov - vzácne archeologické predmety z doby bronzovej, poklad stredovekých strieborných mincí, renesančný poklad šperkov nájdený v krypte lučenského kostola, unikáty z historického knižničného fondu, prekrásne historické sklo vyrobené v sklárňach na juhu stredného Slovenska, menej známe a donedávna nedocenené výrobky zaniknutých smaltovní z Lučenca a Fiľakova, ukážky zaniknutej ľudovej hrnčiarskej produkcie z Haliče, solitéri z interiéru  haličského zámku a poklady výtvarného umenia neoceniteľnej hodnoty. Expozícia bola koncipovaná so zreteľom na špecifiká novohradského regiónu – sklárstvo a smalty, ktoré sú zároveň  aj špecializáciou Novohradského múzea a galérie.
 (Stála expozícia, foto NMG)
__________________________________________________________________________________ 
kontakt na webmastra: postmaster@nmg.sk   Last edit:   6. júna 2018