Zriadovateľom NMG v Lučenci je Banskobystrický samosprávny kraj    www.vucbb.sk    
  
Pozývame Vás na výstavy a poduja


 TLAČOVÁ SPRÁVA

Interaktívna výstava vedeckých hračiek KALEIDOSKOP

V spolupráci s OZ Vedecká hračka z Banskej Bystrice

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho nám.3, Lučenec

10.5.2018- 10.6.2018

 

Od udelenia prvého patentu na kaleidoskop vynikajúcemu škótskeho fyzikovi a popularizátorovi vedy Davidovi Brewsterovi uplynulo viac ako 200 rokov. Kaleidoskop bol vlastne vedľajší produkt jeho výskumu polarizácie svetla. Prvý kaleidoskop bol z trubice, v ktorej Brewster umiestnil na jednom konci niekoľko zrkadiel a na opačnom konci pár priesvitných diskov, medzi ktoré vložil koráliky. Spočiatku vedecký prístroj sa stal zakrátko populárnou hračkou.

Pôvodná interaktívna výstava hračiek, hier, hlavolamov a jednoduchých neškolských fyzikálnych experimentov pre malých i veľkých pod názvom Kaleidoskop ponúka veku primerané priblíženie a objasnenie prírodných zákonov a vedeckých poznatkov, vedecké hračky, hračky pre predškolákov, stavebnice, spoločenské hry, hlavolamy, drobné experimenty, radosť a zábavu.

Výstava Kaleidoskop potrvá v priestoroch Novohradského múzea a galérie na Kubínyiho nám. 3 v Lučenci do 10.júna 2018. Pre školské skupiny je potrebná rezervácia vopred, a to na telefónnom čísle 047/ 433 23 97 alebo e-mailom na info@nmg.sk.


 TLAČOVÁ SPRÁVA

Variácie skla Novohradu a Podpoľania

Putovná výstava

Partneri:  OZ Skálnik, Kultúrne centrum A. Sládkoviča - Podpolianske múzeum v Detve, SNM v Martine- Etnografické múzeum, Múzeum histórie obce Divín, súkromní zberatelia

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho nám.3, Lučenec

5.4.2018-27.5.2018

Kurátor výstavy: Mgr. Štefan Chrastina

 

Novohradské múzeum a galéria v Lučenci sprístupní dňa 5.4.2018 ako posledná z vybraných inštitúcií putovnú výstavu Variácie skla Novohradu a Podpoľania. Idea výstavy vznikla zároveň s prípravou Bzovských sklárskych dní 2017 v Dolnej Bzovej, na návrh OZ Skálnik.

Výstava uvedie návštevníkov do problematiky existencie sklární na území Novohradu a Podpoľania. V tomto regióne vzniklo 17 sklární, čo bola najväčšia koncentrácia sklárskej výroby na Slovensku. Výstava predstaví unikátne výrobky novohradských a podpolianskych sklární. Medzi výrobkami bude vynikať aj predmet netradičný, a tým je unikátna minca, tzv. “veksľa“, používaná ako náhradné platidlo v sklárňach Utekáč a Málinec.  Veksľu sa NMG podarilo získať vďaka finančnej podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia v roku 2017.

Milovníkov a zberateľov historického skla osloví tiež zaujímavý predmet, pochádzajúci z produkcie sklární v Dolnej Bzovej. Jedná sa o svadobnú čašu Daniela Maróthyho zo zbierok SNM v Martine – Etnografického múzea, ktorá sa vďaka výstave opäť dostala do regiónu, kde bola pred 170 rokmi vyrobená.

 

Výstava bude v priestoroch NMG na Kubínyiho námestí sprístupnená do 27. mája 2018.

Návštevníkom ponúka poklady materiálnej, historickej, umeleckej a nenahraditeľnej výpovednej hodnoty. Expozícia je výsledkom kolektívnej práce odborných pracovníkov Novohradského múzea a galérie i externých spolupracovníkov. Bolo potrebné zohľadniť priestorové a finančné limity, vychádzať zo špecifických podmienok regionálnej inštitúcie, ktorá od svojho založenia v roku 1955, prešla nespočetným radom zmien. Menilo sa pomenovanie, menili sa zriaďovatelia, menili sa sídla inštitúcie/Halič, Fiľakovo, Lučenec/ , personálne obsedenie odborných postov, rozširovali a znova sa zmenšovali  výstavné a depozitné priestory. Nezastupiteľná úloha fondovej inštitúcie však zostávala. Uchovávanie časti kultúrneho dedičstva, systematické dopĺňanie a budovanie zbierkových súborov a ich všestranné zhodnocovanie.

Sprievodca po stálej expozícii ponúka krátky vstup do bohatej histórie novohradského regiónu. Dáva možnosť detailnejšie spoznať vystavené kolekcie predmetov - vzácne archeologické predmety z doby bronzovej, poklad stredovekých strieborných mincí, renesančný poklad šperkov nájdený v krypte lučenského kostola, unikáty z historického knižničného fondu, prekrásne historické sklo vyrobené v sklárňach na juhu stredného Slovenska, menej známe a donedávna nedocenené výrobky zaniknutých smaltovní z Lučenca a Fiľakova, ukážky zaniknutej ľudovej hrnčiarskej produkcie z Haliče, solitéri z interiéru  haličského zámku a poklady výtvarného umenia neoceniteľnej hodnoty. Expozícia bola koncipovaná so zreteľom na špecifiká novohradského regiónu – sklárstvo a smalty, ktoré sú zároveň  aj špecializáciou Novohradského múzea a galérie.
 (Stála expozícia, foto NMG)
__________________________________________________________________________________ 
kontakt na webmastra: postmaster@nmg.sk   Last edit:   21. mája 2018