Zriadovateľom NMG v Lučenci je Banskobystrický samosprávny kraj    www.vucbb.sk    
  


Pozývame Vás na výstavu výsledkov súťažnej prehliadky akvarelovej tvorbyXII. Trienále akvarelu

Medzinárodná súťažná prehliadka súčasnej akvarelovej tvorby

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

21. 12. 2016 - 29. 1. 2017

      Novohradské múzeum a galéria v Lučenci od roku 1983 pravidelne usporadúva medzinárodnú súťažnú prehliadku súčasnej akvarelovej tvorby Trienále akvarelu. Je to jediné podujatie na Slovensku, ktoré sa zameriava na súčasnú akvarelovú tvorbu  domácich a zahraničných umelcov. Toto podujatie nadväzuje na tradície akvarelovej tvorby  autorov, ktorí žili a tvorili na území Novohradu. Jej cieľom je oboznámiť verejnosť s aktuálnymi tendenciami a výsledkami v tejto výtvarnej technike a zároveň podnetne pôsobiť na vzbudenie záujmu o akvarelovú maľbu u súčasných autorov.

     Pri monotematických súťažiach, ktoré sú zamerané na výlučné použitie jednej výtvarnej techniky, nastáva vždy problém, kam až posunúť jej hranice. Ako obstáť v priestore inovačných technológií, digitálnych médií, stále mladších adeptov, aby ich akvarel neodradil, ale naopak, inšpiroval k inováciám? A čo ešte akceptovať, ak má technika ostať akvarelová? Zdá sa, že len samotná voda nestačí.                      

       Tohtoročné Trienále akvarelu si udržalo tradíciu čistej techniky priesvitnej maľby s rýdzo iluzívnym vzťahom medzi farbou a svetlom, ktorých možnosti sú v šírke použitia takmer nevyčerpateľné. Inovácie sú v hľadaní aktuálnej témy, no predovšetkým v prístupe k jej zobrazeniu. Dnešný akvarel zvládne výraz aj na väčšej ploche, je živý a spontánny. Tieto východiská definujú akvarel ako techniku s obrovským potenciálom pre nové objavy a kreatívne experimenty. Akvarel, ako prostriedok výtvarného umenia v súčasnosti sa opäť uchádza o svoje patričné miesto medzi aktuálnymi výtvarnými technikami. 

Do XII. ročníka sa zapojilo 64 autorov s 182 prácami z ôsmych krajín - Slovenska, Maďarska, Česka, Srbska, Švédska, Nemecka, Holandska a Izraelu. Medzinárodná odborná porota na výstavu vybrala 83 diel od 54 autorov a 5 autorom udelila cenu. Vybrané a  ocenené práce sú prezentované na výstave v priestoroch Novohradského múzea a galérie.

  


 Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umeniaPozývame Vás na výstavu o živote a diele Františka Kubínyiho
 

 (Stála expozícia, foto NMG)
__________________________________________________________________________________


 
kontakt na webmastra: postmaster@nmg.sk   Last edit:   10. januára 2017