Zriadovateľom NMG v Lučenci je Banskobystrický samosprávny kraj    www.vucbb.sk    
  
Pozývame Vás na výstavu a sprievodné podujatia k výstave

,,Mojim národom!" Príbehy z veľkej vojny

NMG sprístupnilo v štvrtok 9 februára 2017 putovnú výstavu  “Mojim národom“ s podtitulom “PRÍBEHY Z VEĽKEJ VOJNY“. 

Širokej verejnosti predstaví tému I. svetovej vojny, ktorá bola dovtedy najväčším bojovým stretnutím v moderných dejinách ľudstva, a to prostredníctvom príbehov obyčajných ľudí, väčšinou mužov, ktorí sa jej v radoch Rakúsko-Uhorskej armády zúčastnili. Medzi príbehmi vojakov a dôstojníkov budú zahrnuté aj osudy vojakov z územia regiónu Novohrad. Prostredníctvom kulís vytvárajúcich prostredie zákopov, typických pre tento konflikt, je vykreslená nezmyselnosť vojny, ktorá predznamenala celé 20. storočie a navždy zmenila tvár Európy. Výstava bude sprístupnená do 2. apríla 2017 vo výstavných priestoroch NMG na Kubínyiho námestí v Lučenci.


 

 (Stála expozícia, foto NMG)
__________________________________________________________________________________


 
kontakt na webmastra: postmaster@nmg.sk   Last edit:   10. februára 2017