Zriadovateľom NMG v Lučenci je Banskobystrický samosprávny kraj    www.vucbb.sk    
  

Pozývame Vás na výstavy:

                                                                     

TLAČOVÁ  SPRÁVA

29. Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo 2017 – výstava

Vernisáž: 3. 8.  2017, o 16.30

Trvanie výstavy: 3. 8. – 17. 9. 2017

Miesto: Novohradské múzeum a galéria v Lučenci, Kubínyiho nám. 3

Medzinárodné keramické sympózium Lučenec - Kalinovo je najstaršie nepretržite fungujúce sympózium na Slovensku so zameraním na keramickú tvorbu, ktoré je na domácej pôde jedinečné svojho charakteru. Zohráva dôležitú úlohu vo výtvarnom umeleckom dianí, keďže prispieva k rozvinutiu umeleckej keramiky na Slovensku a posilňuje jej postavenie medzi ostatnými výtvarnými médiami. Novohradské múzeum a galéria v Lučenci od roku 1989 pravidelne usporadúva toto podujatie v spolupráci so SVU – Združením keramikov Slovenska a závodom Žiaromat a.s. Kalinovo, ďalšími partnermi sú Mesto Lučenec a Obec Kalinovo. Umelci tvoria v neateliérových podmienkach závodu, a tak môžu využiť jedinečné možnosti v tvorbe, ktoré im poskytuje závod Žiaromat a.s. Kalinovo, akým je kvalitná hlina – šamot, technické vybavenie – možnosť vypaľovania aj veľkoformátových diel vo veľkokapacitných peciach závodu.

Účastníkmi 29. ročníka sympózia sú Anna Horváthová, Gabriela LuptákováLucia Lizáková zo Slovenska a Šárka Radová z Čiech. Výsledky tvorivého pobytu predstavujeme na výstave, ktorá sa otvorí 3. augusta o 16.30 v priestoroch Novohradského múzea a galérie. Všetky štyri autorky  boli už v minulosti účastníčkami na tomto sympóziu a svoje diela vytvárajú s istým a už vyzretým rukopisom, či už v modelovaní plastík, sochárskych prác, alebo vytváraní keramických obrazov, reliéfov.

Popri továrenských podmienok a vypaľovaní vo veľkokapacitných peciach na aktuálnom ročníku pribudla keramikom možnosť dotvárania keramických diel technikou raku. Zákulisie tvorivého pobytu sa na chvíľu otvorilo aj verejnosti v rámci podujatí projektu Dni keramiky 2017, ktoré v NMG prebehli v dňoch 21.-24.7.2017. Návštevníci mali možnosť popri zaujímavých programoch nahliadnuť aj do tvorivej práce keramičiek a pozrieť si ukážku glazovania a vypaľovania v modernej raku peci, ktorú inštitúcia získala z verejných zdrojov od Fondu na podporu umenia.

Časť vytvorených diel obohatí zbierku umeleckej keramiky Novohradského múzea a galérie, ktorá mapuje súčasnú keramickú tvorbu od prvých ročníkov sympózia.

 

 Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

 
TLAČOVÁ  SPRÁVA

POHĽADY - výstava Adely Lédy Vašovej

Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho námestie 3, Lučenec

Trvanie výstavy: 10. 8. – 15. 9. 2017

 

Mgr.art. Adela Vašová (Léda) sa narodila 6. 3. 1979 v Lučenci. Po ukončení strednej školy v Košiciach pokračovala v štúdiu na Akadémii Umení v Banskej Bystrici, kde pod vedením prof. Františka Hodonského študovala na odbore súčasnej maľby.

V rokoch 2005 až 2009 žila vo Veľkej Británii, kde aj tvorila a vystavovala. V jej tvorbe sa prejavujú abstraktné formy obsahov podvedomia, s ktorými približuje a spája svet poznaný so svetom „druhej strany“. Venuje sa aj figurálnej či portrétovej maľbe, na ktorých zachytáva pohľady, výrazy či pohyby charakteristické pre ľudí, ktorí ju zaujali. Patria sem aj portréty zvierat, ktorých často zobrazuje dekoratívne, v duchu detských ilustrácií. Jej prístupy - „pohľady“ sú rôzne, experimentuje s maliarskymi výrazmi rôznych štýlov, ako napr. naivizmus, secesia, hyperrealizmus, pop-art atď. Najviac používanými technikami sú olej, akryl, kov, hrdza a sádra. Okrem maľby a kresby rada experimentuje aj s inými technikami, ako napr. maľovanie vitráží.

Jej diela sa nachádzajú aj v súkromných zbierkach v rôznych zahraničných štátoch, ako Singapúr, Austrália, Dánsko, Anglicko, Rakúsko, Nemecko atď. V súčasnosti žije a tvorí na Slovensku.

Výstava s názvom Pohľady v Novohradskom múzeu a galérii predstaví výber z autorkiných diel s dôrazom na figurálnu a portrétovú maľbu.


 

 

 (Stála expozícia, foto NMG)
__________________________________________________________________________________


 
kontakt na webmastra: postmaster@nmg.sk   Last edit:   7.august 2017  20:37